Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Profil verejného obstarávateľa

aktualizované dňa 7.6.2022

Identifikačné údaje:

 • Názov organizácie: Štátna veterinárna a potravinová správa slovenskej republiky
 • Adresa organizácie: Botanická 17, 842 13 Bratislava
 • Štatutárny zástupca: prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. ústredný riaditeľ
 • Web: www.svps.sk

Kontaktné osoby pre verejné obstarávanie:

 • Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Juhásová - Odbor správy majetku štátu a investícií
 • Tel.: 02 / 60257112
 • E-mail: zuzana.juhasova@svps.sk

Ponuka na predaj

 • Ponuka na predaj - ŠKODA SUPERB - ŠVPS SR, rok výroby 2009, najazdené 333390 km.  - ukončené
 • Ponuka na predaj - ŠKODA SUPERB - ŠVPS SR, rok výroby 2008, najazdené 255182 km.  - ukončené
 • Ponuka na predaj - ŠKODA SUPERB - ŠVPS SR, rok výroby 2010, najazdené 270805 km.  - ukončené
 • Ponuka na predaj - ŠKODA FABIA - RVPS Žiar nad Hronom, rok výroby 2002, najazdené 189912 km   formát PDF (veľkosť 78 kB)
 • Ponuka na predaj - ŠKODA FABIA - RVPS Levice.  - ukončené
 • Ponuka na predaj - ŠKODA FABIA - RVPS Rožňava.  - ukončené
 • Ponuka na predaj - ŠKODA FABIA - RVPS Trebišov.  - ukončené
 • Ponuka na predaj - ŠKODA FABIA - RVPS Bratislava - mesto.  - ukončené
 • Ponuka na predaj - ŠKODA FELÍCIA - RVPS Topoľčany  - ukončené

Verejné obstarávanie

 • 19.07.2019 Výzva na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby (podľa § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Poskytovanie služieb podpory a rozvoja Veterinárneho a potravinového informačného systému Podkladové materiály k výzve: Vlastná výzva:   formát PDF(veľkosť 338 kB),  príloha č.1 formát PDF(veľkosť 1720kB)  príloha č.2 formát XLS(veľkosť 15kB)
 • 19.07.2019 Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou: Implementácia systému TRACES NT do VIS Podkladové materiály k výzve: Vlastná výzva:   formát PDF(veľkosť 1623 kB),  príloha č.1 formát DOCX(veľkosť 20kB)  
 • 12.07.2019 - Zrušená Výzva na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby (podľa § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov) pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Poskytovanie služieb podpory a rozvoja Veterinárneho a potravinového informačného systému Podkladové materiály k výzve:
 • 29.04.2019 Výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: Príprava podkladov (štúdie uskutočniteľnosti a žiadosti o NFP) potrebných pre zapojenie sa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR do dopytovo-orientovanej výzvy „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“. Podkladové materiály k výzve: Vlastná výzva:   formát PDF(veľkosť 743 kB),  
 • 29.04.2019 Výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: Príprava podkladov (štúdie uskutočniteľnosti a žiadosti o NFP) potrebných pre zapojenie sa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR do dopytovo-orientovanej výzvy „Malé zlepšenia eGov služieb“. Podkladové materiály k výzve: Vlastná výzva:   formát PDF(veľkosť 727 kB),  
 • 12.04.2019 Výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „Vypracovanie projektovej dokumentácie“. Podkladové materiály k výzve: Vlastná výzva:   formát PDF(veľkosť 661 kB),  
 • 08.09.2017 Výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: "Obstaranie samolepiek na označenie majetku a dodanie propagačných predmetov vrátane ich potlače". Podkladové materiály k výzve: Vlastná výzva:   formát PDF(veľkosť 758 kB),   Príloha č.1   formát PDF(veľkosť 213 kB),   Príloha č.1.1   formát PDF(veľkosť 214 kB),   Príloha č.2   formát PDF(veľkosť 260 kB)  
 • 04.09.2017 Výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z . o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „Vypracovanie projektovej dokumentácie“. Podkladové materiály k výzve: Vlastná výzva:   formát PDF(veľkosť 6688 kB),