Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Slovenský veterinársky časopis 2/2010

aktualizované dňa 11.6.2021

Vybrané články


číslo 6/2009
Obsah časopisu (PDF format) Editorial (PDF format) Vybrané články časopisu (PDF format)
Obsah Editorial Vybrané články
Obsah

 

Editoriál (Juriš, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
 

Úradná kontrola a bezpečnosť potravín, producent a spotrebiteľ
Rok 2009 a veterinárna starostlivosť z pohľadu Slovenska v kontexte EÚ – 2. časť (Pliešovský, J., Chudý, M.) . . . . . . . . . . . . .66
Systém úradnej kontroly potravín a krmív v SR (Sokol, J., Pliešovský, J., Bernátová, D., Bielková, Z.,Golian, J., Rajský, D.) . . . . . . .. . . . .71
Tularémia: stále aktuálna zooantroponóza (Maďar, M., Bencúrová, E., Mangesh Bhide) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Cryptosporidium spp. u hovädzieho dobytka (Ravaszová, P., Valenčáková, A., Goldová, M., Malčeková, B.) . . . . . . . . . . . .76
Syndróm bieleho nosa – závažné ochorenie netopierov (Korytár, Ľ., Ondrejková, A., Ondrejka, R., Prokeš, M., Slepecká, E., Beníšek, Z., Süli, J.) . . . .  . . . . .78
Ľanové semeno a jeho zdravotné a nutričné účinky (Mudroňová, D., Nemcová, R., Hajdučková, V.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Úloha retrovírusov vo fylogenéze a v ontogenéze stavovcov (Lešník, F., Juriš, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Oznámenie o ustanovení medzinárodnej expertnej skupiny pre prevenciu infekčných ochorení koní . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
 

Informácie z úradnej veterinárnej praxe, potravinárskej a poľnohospodárskej legislatívy a Komory veterinárnych lekárov SR
Kancelária ústredného riaditeľa ŠVPS SR informuje (Matuš, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Komora veterinárnych lekárov SR informuje (Stodola, L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Európska federácia veterinárnych lekárov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Európsky etický kódex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
VETEX – Stredoeurópsky veterinárny kongres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
Program X. Kongresu KVL SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Levické poľovnícke dni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Uzbekistan – seminár Royal Canin (Greguš, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
 

Veterinárna starostlivosť, prevencia v prvovýrobe, nozologická problematika, životné prostredie
Prevalencia Giardia intestinalis u psov a jej vplyv na účinnosť vakcinácie proti infekcii psím parvovírusom (Čobádiová, A., Goldová, M., Mojžišová, J., Smrčo, P., Reiterová, K., Dvorožňáková, M.) . . . .. . . .95
Vírus MHV 68 u domácich mačiek a psov (Špajdelová, J., Grmanová, L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97
Účinok probiotík a naturálnych látok na imunitu – experimentálna štúdia (Bertková, I., Petrášová, D., Bomba, A.) . . . . . . . .99
Citlivosť na antibiotiká u kmeňov S. aureus izolovaných z kravského mlieka (Pukáčová, J., Dudriková, E., Poľaková, L.) . .102
Voľne žijúce mäsožravce ako potenciálny rezervoár vektormi prenášaných filárií (Hurníková Z., Miterpáková M., Hromadová I.) . . . . . .  . . . .108
Helmintostatus parazitov raticovej zveri prežúvavej (srnec, jeleň) v období globálnych klimatických zmien vo vybraných národných parkoch Slovenska (Štefančíková, A., Chovancová, B., Hájek, B.) . . . . . . .111
 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Zákon o potravinách č. 152/1995 Zb. má 15 rokov (Pleva, J., Máté, D., Burdová, O.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
Životné jubileum Dagmar Matejovej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
MVDr. František Floch sa dožil osemdesiatky (Husár, L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116

 

Informácie zo spoločenských akcií, kongresov, výstav a personálie
Recenzia – Reprodukčná medicína . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Žitnoostrovské poľovnícke slávnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Jubilanti v II. štvrťroku 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
MVDr. Karol Podhájecký, CSc. 1909–1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Z našich radov odišli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118