Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Slovenský veterinársky časopis 3/2010

aktualizované dňa 11.6.2021

Vybrané články


číslo 6/2009
Obsah časopisu (PDF format) Editorial (PDF format) Vybrané články časopisu (PDF format)
Obsah Editorial Vybrané články
Obsah

 

Editoriál (Juriš, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122

 

Úradná kontrola a bezpečnosť potravín, producent a spotrebiteľ
Eradikácia, kontrola a prieskum chorôb zvierat v Slovenskej republike (Pliešovský, J., Janiuk, Ľ., Matuš, M., Juriš, P., Polák, D.) . . . .  . . . . . .125
Vývoj humánnych antirabických vakcín (Slepecká, E., Ondrejková, A., Beníšek, Z., Süli, J., Ondrejka, R., Korytár, Ľ., Prokeš, M.) . . . . . . . . . . . 129
Cryptosporidium spp. u vtákov (Ravaszová, P., Valenčáková, A., Goldová, M., Luptáková, L., Malčeková, B.) . . . . . . . . . . 131
Aké vlastnosti môže mať pravý slovenský med po takmer 66 rokov od jeho vytočenia? (Kantíková, M., Badáň, P.) . . . . . . 133
„Nadbytočné“ a iné gény (Lešník, F., Juriš, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
 

Informácie z úradnej veterinárnej praxe, potravinárskej a poľnohospodárskej legislatívy a Komory veterinárnych lekárov SR
Kancelária ústredného riaditeľa ŠVPS SR informuje (Matuš, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
FVE Federácia európskych veterinárov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
X. Kongres KVL SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
Predaj z dvora... vráťme sa k čerstvým potravinám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
Ovenálie 2010 (Greguš, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
Víkend s Pharmacopolou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
 

Veterinárna starostlivosť, prevencia v prvovýrobe, nozologická problematika, životné prostredie
Chlamýdiové infekcie zvierat a ľudí (Sulinová, Z., Čisláková, L., Halánová, M., Kalinová, Z., Pohorencová, A.) . . . . . . . . .145
Epizootologická situácia vo výskyte cicavčích chlamydióz na Slovensku v roku 2009 (Čisláková, L., Kováčová, D., Halánová, M., Sulinová, Z.) . . . . . . .148
Pásomnice koní na východnom Slovensku (Jalčová, M., Goldová, M., Boldižár, M., Dvorožňáková E.) . . . . . . . . . . . . . . . .149
Vplyv sanitácie na kvalitu a bezpečnosť výroby potravín v potravinárstve (Laktičová, K., Sasáková, N., Ondrašovič, M., Ondrašovičová, O., Gregová, G., Papajová, I.) . . . . . . . . .152
Náhrada sena leuzeou (Leuzea rhaponticum) v kŕmnej dávke rastúcich jahniat (Baran, M., Jalč, D., Siroka, P., Bomba, A., Žitňan, R.) . . . . .  . . . . . .155
Aktivita alkalickej fosfatázy vo vybraných štruktúrach mliečnej žľazy dojníc (Pukáčová, J., Poľaková, L., Lenhardt, Ľ., Dudriková E.) . . . . . .. . . . .157
Environmentálne faktory vrátane fungicídov tolylfluanidu a azoxystrobínu vplývajúcich na asistovaný estrus bahníc (Maraček, I., Kaľatová, J., Vodrášková, E., Kostecká, Z., Falis, M., Legáth, J.) . . . . . . . . .164
 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Nový názov a nové logo univerzity (Pilipčinec, E.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168
Miesto a význam publikácií z oblasti histórie (Pleva J., Máté D.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170


Informácie zo spoločenských akcií, kongresov, výstav a personálie

Žitnoostrovské poľovnícke slávností, 14. máj 2010 (Rajský, D., Juriš, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
Generálny audit SR (Matuš, M., Pliešovský, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
Vzdelávacie aktivity IVVL v I. polroku 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
Desiate výročie komisie Múzea histórie veterinárskej medicíny pri Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov (Husár, L.) . . . . . . . . .174
D.h.c.prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, PhD. (Máté, D.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
MVDr. Pavel Lietava, CSc. – 80-ročný (Jantošovič, J., Schwarcz, F.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
Jubilanti v 3. štvrťroku 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
Z našich radov odišli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177