Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Slovenský veterinársky časopis 5/2010

aktualizované dňa 11.6.2021

Vybrané články


číslo 6/2009
Obsah časopisu (PDF format) Editorial (PDF format) Vybrané články časopisu (PDF format)
Obsah Editorial Vybrané články
Obsah

 

 

Úradná kontrola a bezpečnosť potravín, producent a spotrebiteľ
Vysoká profesionalita ako hlavný nástroj napredovania organizácií ŠVPS SR v období finančnej krízy (Bíreš, J.) . . . . . . . . . .246
Alternatívne metódy prevencie moru včelieho plodu. I. časť: Probiotiká (Rumanovská, K., Mudroňová, D., Toporčák, J.) . .248
Cryptosporidium spp. u obojživelníkov a plazov (Ravaszová, P., Valenčáková, A., Goldová, M., Malčeková, B.) . . . . . . . . . .250
Výskyt vybraných zoonóz v Slovenskej republike v roku 2009 – epidemiologická situácia (Čisláková, L., Halánová, M., Kalinová, Z., Juriš, P.) . . . . . . . . . .251
Exopolysacharidy baktérií mliečneho kvasenia a ich funkčné vlastnosti (Borovská, D., Nemcová, R., Pistl, J.) . . . . . . . . . . . .253
Teoretické základy a praktické skúsenosti s aplikáciou MIL terapie vo veterinárnej medicíne (Bodnár, M., Nagy, J., Popelka, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 256
Kyselina listová – vitamín B 9 (Petrášová, D.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260
 

Informácie z úradnej veterinárnej praxe, potravinárskej a poľnohospodárskej legislatívy a Komory veterinárnych lekárov SR
Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje (Matuš, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262
Pozvánka na snem KVL SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263
Dermatológia II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .263
Výstup na Rysy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264
Medzinárodná vedecká konferencia Zdravie a pohoda zvierat (Greguš, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265
 

Veterinárna starostlivosť, prevencia v prvovýrobe, nozologická problematika, životné prostredie
IL-1β a IL-6 ako potenciálne indikátory miery poškodenia črevnej steny pri kolitíde (Čikoš, Š., Bukovská, A., Juhás, Š., Koppel, J.) . . . . . . . . . . . . . .266
Znečistenie vodnej nádrže Ružín: vplyv ťažkých kovov na ryby a testovanie parazitov rýb ako ich biomonitorov (Barciová, T., Hanzelová, V., Turčeková, Ľ., Torres J.) . . . . .. . 267
Využitie proteínov akútnej fázy v laboratórnej diagnostike zápalových ochorení mliečnej žľazy u dojníc (Tóthová, Cs., Nagy, O., Seidel, H., Kováč, G.) . . . . .. . .272
Ciliáty v hrubom čreve koňovitých sa podieľajú na trávení štrukturálnych a zásobných rastlinných polysacharidov (Kišidayová, S., Váradyová, Z., Laho, T., Mihaliková, K.) . . . . . . .275
Výskyt a genotypizácia Toxoplasma gondii u hovädzieho dobytka na Slovensku (Spišák, F., Turčeková, Ľ.,
Reiterová, K., Kelemenová, B., Dubinský, P., Dvorožňáková E.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Nesteroidné antiflogistiká a možné riziká ich nežiaducich účinkov v praxi malých zvierat (Goldírová, K., Kyseľová, J., Štofaníková, J., Maďari, A., Jurkuláková, L.) . . . . . .279
Histopatologická diagnostika u autoimunitných ochorení psov (Fialkovičová, M., Baranová, D., Ševčíková, Z., Weissová, T., Karasová, M.) . . . . . .283
 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Poznávacie osobitosti niektorých vysokých škôl veterinárnych (Saladiová, D., Máté, D., Nagyová, A., Pleva, J.) . . . . . . . . . .287


Informácie zo spoločenských akcií, kongresov, výstav a personálie

XIX. vedecké sympózium „Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy“ (Greguš, M.) . . . . . . .290
Jubilanti v 4. štvrťroku 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292
MVDr. Michal Breza, CSc. – 85 ročný (Jantošovič, J., Elečko, J., Kočiš, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .292
Recenzia knihy: Pásomnica líščia – Echinococcus multilocularis – v podmienkach Slovenskej republiky (Peťko, B.) . . . . . .293
Prof. MVDr. Jozef Vodrážka, DrSc., 1922–2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .294
Z našich radov odišli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295
Ultrasonografia tenkého čreva u malých zvierat – 1. časť (Agut, A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .295