Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Slovenský veterinársky časopis 6/2012

aktualizované dňa 11.6.2021

Vybrané články


číslo 5/2012
Obsah časopisu (PDF format) Editorial (PDF format)  
Obsah Editorial  
Obsah

 

 

Úradná kontrola a bezpečnosť potravín, producent, spotrebiteľ
V roku 2013 máme všetky odborné predpoklady pre rozvoj organizácií ŠVPS SR (Bíreš, J.)
Zhodnotenie situácie v oblasti zoonóz a pôvodcov zoonóz v Slovenskej republike za rok 2011
Diagnostika antichlamýdiových protilátok u oviec (Čisláková, L., Kováčová, D., Halánová, M., Juriš, P., Kalinová, Z.)
Infekčná anémia koní a jej výskyt v Európskej únii (Čechvala, P., Ondrejková, A., Ondrejka, R., Prokeš, M., Korytár, Ľ., Slepecká, E., Vasilková, Z., Maric, J.)
Podmienené patogénne mykobaktérie (PPM), aktuálna epidemiologická situácia v oblasti mykobakterióz na Slovensku (2011–2012) (Solovič, I., Kalinová, Z., Juriš, P.)
Mycobacterium avium complex – taxonómia, klinický význam a liečba (Kalinová, Z., Juriš, P., Solovič, I., Čisláková, L.)
Imunomodulátory a ich účinky pri parazitárnych infekciách (Dvorožňáková, E.)
Kliešte a Lymská borelióza (Zákutná, Ľ., Dorko, E., Lešo, B.)
Aditívne látky v potravinách, denné limity (ADI), bezpečnosť a schvaľovanie prídavných látok v zmysle platnej legislatívy (Dudlová, A., Juriš, P.)
Čo je veterinárna farmakovigilancia a prečo je potrebné hlásiť nežiaduce účinky liekov? (Feldmárová, Z., Hederová, J., Chobotová, E.)
Kardiotonické steroidy stavovcov (Šimko, Š.)
 

Informácie z úradnej veterinárnej praxe, potravinárskej a poľnohospodárskej legislatívy a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje
Celoživotné vzdelávanie zabezpečované Inštitútom vzdelávania veterinárnych lekárov v roku 2012 (Pokorný, J., Benková, L., Meitnerová, E., Rajzáková, I.)
Atestačné práce obhájené na inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov (Pokorný, J.)
Národná cena SR za kvalitu (Kundríková, Ľ.)
PHodnotenie ARRA 2012 (Kundríková, Ľ.)
Odhalenie pamätnej tabule prof. MVDR. Jozefa Arendarčika, DrSc. (Kundríková, Ľ.)

 

Veterinárna starostlivosť, prevencia v prvovýrobe, nozologická problematika, životné prostredie
Využitie exopolysacharidov z hľadiska zvyšovania funkčnosti probiotických baktérií (Borovská, R., Nemcová, R., Mudroňová, D., Šumichrastová, J.)
Analytické hodnotenie syrov Eidam zakúpených v obchodnej sieti v Košiciach (Vrabec, M., Dudriková, E., Labun, V., Klapáčová, L, Gallo, J.)
Antioxidačné vlastnosti bielych a červených vín (Marcinčák, S., Špakovská, E., Bača, M., Baffiová, D.)
 

 

Informácie zo spoločenských akcií, kongresov, výstav a personálie
Quo vadis medicina veterinaria (Kubinec, J.)
O Nobelových cenách (Šimko, Š., Šimková, Z.)
MVDr. Ján Babík – 1908–1990 (Blecha, J.)