Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponuka voľných pracovných miest na RVPS Šaľa

aktualizované dňa 3.11.2021

Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa, Školská 5

voľné štátnozamestnanecké miesto (zastupovanie počas RD):

  • Funkcia: odborný radca – veterinárny inšpektor
  • Druh štátnej služby: dočasná štátna služba – zastupovanie počas RD
  • Organizačný útvar: Oddelenie potravinového dozoru a hygieny potravín živočíšneho pôvodu
  • Miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa, Školská 5
  • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,  univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, študijný odbor všeobecné veterinárne lekárstvo alebo hygiena potravín
  • Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B, znalosť práce s PC, zdravotná spôsobilosť
  • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov
  • Prax: nevyžaduje sa
  • Nástup: ihneď

 Kontaktná osoba v prípade záujmu o voľné štátnozamestnanecké miesto:  MVDr. Svetlana Laczkóová +421 907 744 118