Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponuka voľných pracovných miest na RVPS Šaľa

aktualizované dňa 21.9.2022

Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa, Školská 5

voľné štátnozamestnanecké miesto (zastupovanie počas RD):

 • Funkcia: odborný radca – veterinárny inšpektor
 • Druh štátnej služby: dočasná štátna služba – zastupovanie počas RD
 • Organizačný útvar: Oddelenie potravinového dozoru a hygieny potravín živočíšneho pôvodu
 • Miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa, Školská 5
 • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, študijný odbor všeobecné veterinárne lekárstvo alebo hygiena potravín
 • Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B, znalosť práce s PC, zdravotná spôsobilosť
 • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov
 • Prax: nevyžaduje sa
 • Nástup: ihneď

Kontaktná osoba v prípade záujmu o voľné štátnozamestnanecké miesto: MVDr. Svetlana Laczkóová +421 907 744 118


Voľné štátnozamestnanecké miesto – vyhlásené VK/2022/3793 na www.open.slovensko.sk:

 • Funkcia: odborný radca – veterinárny inšpektor
 • Druh štátnej služby: stála štátna služba
 • Organizačný útvar: Oddelenie zdravia zvierat – referát zdravia a ochrany zvierat, CEHZ
 • Miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa, Školská 5
 • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, študijný odbor všeobecné veterinárne lekárstvo alebo hygiena potravín
 • Hlavné úlohy: inšpekčná činnosť na oddelení zdravia zvierat
 • Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B, znalosť práce s PC, zdravotná spôsobilosť
 • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov
 • Prax: nevyžaduje sa

Kontaktná osoba v prípade záujmu o voľné štátnozamestnanecké miesto: MVDr. Svetlana Laczkóová +421 907 744 118