Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponuka voľných pracovných miest na RVPS Senica

aktualizované dňa 29.6.2021


Služobný úrad Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Senica , K veterine 5001/4, 90501 Senica

  • Funkcia: odborný radca – inšpektor - oddelenie potravinového dozoru a hygieny potravín živočíšneho pôvodu – čas nástupu ihneď – 3 miesta
  • Druh štátnej služby: 2 miesta dočasná štátna služba /zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky a 1 miesto stála štátna služba po skončení dočasnej štátnej služby
  • Organizačný útvar: oddelenie potravinového dozoru a hygieny potravín živočíšneho pôvodu
  • Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Senica, K veterine 5001/4, 905 01 Senica
  • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – veterinárna medicína
  • Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B
  • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov.

V prípade záujmu uchádzača o dané štátnozamestnanecké miesto žiadosť o zamestnanie posielajte na adresu pravidelného výkonu štátnej služby, spolu so štruktúrovaným životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov.

Bližšie informácie získate: MVDr. Beáta Gavorová, riaditeľka, mobil +421918611948, mail: riaditel.se@svps.sk, pevná linka +421346512881
Ing. Jana Šrámeková, vedúca ekonomického oddelenia, mobil +421918611944

Poznámka: vieme poskytnúť ubytovanie.