Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Nevyhovujúci výrobok mrazené jahody

aktualizované dňa 22.12.2022

Bezpečnosť potravín

Označovanie potravín a ďalšie otázky o potravinách
Najčastejšie kladené otázky a odpovede k označovaniu potravín a k potravínám všeobecne zobrazíte klinutím na:


Charitatívne organizácie
Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií pre nakladanie s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti podľa § 6 ods.7 zákona č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

V rámci úradnej kontroly potravín na trhu vykonala RVPS Dolný Kubín v predajni Billa s.r.o., Na Sihoti 10, 026 01 Dolný Kubín odber vzorky výrobku „Jahody mrazené“, 350g, DMT 08.06.2024, krajina pôvodu Egypt, výrobca Frigoexim s.r.o., Březinova cesta 136, Litoměřice 41201, Česká republika.

V analyzovanej vzorke bola zistená prítomnosť RNA norovírusu (genotyp GII). Nevyhovujúca potravina bola dodaná z Českej republiky.

Inšpektori nariadili výrobok stiahnuť z trhu.

mrazené jahody

mrazené jahody