Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

aktualizované dňa 2.1.2024

Nevyhovujúci výrobok Figy s vysokým obsahom vlákniny, Lot: 090084336-11-562

Na základe sťažnosti zákazníka vykonala RVPS Žilina odber vzorky u prevádzkovateľa BILLA s.r.o, filiálka 332, Hlavná 1363, Bytča. Bola odobratá vzorka – Figy s vysokým obsahom vlákniny.

Výrobok

  • Figy sušené á 200g,
  • DMT: 30.08.2024,
  • Lot: 090084336-11-562 na senzorické posúdenie.
  • Krajina pôvodu suroviny je Turecko.
  • Ďalšie spracovanie bolo v spoločnosti FRUTREE s.r.o., Priemyselná 2, Hlohovec.

Zistenie

Vzorka bola nevhodná na ľudskú spotrebu z dôvodu senzorického nálezu – konzistencia fíg bola tmavohnedej farby – tuhá, vôňa a chuť fíg tmavohnedej farby – výrazne cudzia, kvasničná, horká a zvieravá.

Tým bol porušený článok 14 ods.1 a ods. 2 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 178/2022 z 28. januára 2002.

Prevádzkovateľovi bol nariadené opatrenia -  zákaz umiestňovať na trh nevyhovujúci výrobok a zabezpečiť jeho  stiahnutie z predaja.


Nevyhovujúci výrobok Kuracie prsia chladené, DS: 02.12.2023

RVPS Rimavská Sobota vykonala úradnú kontrolu potravín u prevádzkovateľa Tauris a.s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, kde na základe cielenej kontroly (23/417) odobrala vzorku suroviny - Kuracie prsia chladené.

Výrobok

  • Kuracie prsia chladené,
  • DS: 02.12.2023,
  • EAN: RW – 10471/23/PROD na mikrobiologické kritéria.
  • Krajina pôvodu suroviny je Poľsko.

Zistenie

Dodaná vzorka nie je v súlade s požiadavkami Nariadenia Komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005 Európskeho parlamentu a Rady o mikrobiologických kritériách pre potraviny (Ú.v. EÚ L 338) v znení neskorších predpisov, Kapitola 1. Kritéria bezpečnosti potravín – 1.28: vo vzorke bola potvrdená prítomnosť baktérií Salmonella Enteritidis.

Predmetná surovina - Kuracie prsia chladené bola spracovaná do tepelne opracovaných mäsových výrobkov. Výrobky sú pozastavené na expedovanie a boli pozastavené dodávky ďalšej suroviny od dodávateľa z Poľska. U všetkých zapracovaných výrobkoch so závadnou surovinou a ďalších náhodne vybratých výrobkoch boli odobraté vzorky, ktoré boli následne zaslané na mikrobiologické vyšetrenie do príslušného laboratória.