Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

aktualizované dňa 23.1.2024

Nevyhovujúci výrobok Vlašské orechy v škrupine voľné

Na základe sťažnosti zákazníka vykonala RVPS Púchov odber vzorky u prevádzkovateľa Hypermarket TESCO, Okružná 192211, 020 01 Púchov. Bola odobratá vzorka – Vlašské orechy v škrupine voľné

Výrobok

  • Označenie dávky: E13230527D a E13230531C
  • DMT: 26.10.2024 a 29.10.2024
  • Krajina pôvodu: USA
  • Ďalšie spracovanie  bolo v prevádzkarni ENCINGER  SK s. r. o., Pri Šajbách  1, 830  05  Bratislava  3

Zistenie

Vzorka na základe senzorického hodnotenia nie je v súlade s požiadavkami Nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady  a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín článok 14 odst. 2b) nevhodné na ľudskú spotrebu:

Vzhľad - povrch škrupiny hnedej farby s výskytom čiernych fľakov, po vylúskaní takmer všetky jadrá odpudzujúce,vysušené, scvrknuté, tmavohnedej farby, poškodené pôsobením škodcov, výskyt zámotkov, bez prítomnosti živých škodcov Voňa - zatuchnutá, výrazná po oxidácii.

Prevádzkovateľovi bol nariadené opatrenia - zákaz umiestňovať na trh nevyhovujúci výrobok, zabezpečiť jeho  stiahnutie z predaja a informovať zákazníkov na výveske na viditeľnom mieste.

Nevyhovujúci výrobok sa už pravdepodobne na trhu nenachádza.