Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

aktualizované dňa 21.3.2024

Nevyhovujúci výrobok NERDS rainbow candy, DMT: 30.11.2025

RVPS Zvolen vykonala úradný odber vzorky NERDS rainbow candy, krajina pôvodu: USA, DMT: 30.11.2025 v predajni obchodu Action, Obchodná 19, Zvolen.

Výrobok

  • NERDS rainbow candy
  • DMT: 30.11.2025
  • Krajina pôvodu: USA

Zistenie

Vzorka nevyhovela z dôvodu zistenia prekročenia najvyššieho povoleného množstva syntetického farbiva žltá SY (E110). Výrobok bol na Slovensko dodaný z Holandska.

Tým bolo porušené Nariadenie EPaR (ES) č. 1333/2008 o prídavných látkach v potravinách pre prekročenie najvyššieho množstva farbiva Žltá SY (E110). Maximálny limit je 35,0 mg/kg, vo vyšetrovanej vzorke bola nameraná hodnota 41,9 mg/kg.

RVPS zakázala umiestňovať na trh nevyhovujúcu potravinu. Prevádzkovateľ dané opatrenie splnil v plnom rozsahu.

Výrobok s danom šaržou sa už pravdepodobne na trhu nenachádza.