Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Vývoz tovaru podliehajúceho veterinárnej kontrole do tretích krajín


Všeobecné informácie


Čína

 • Veterinárne a hygienické predpisy Číny na ryby a produkty rybolovu upravené dňa 26.02.2016
  - Vyhláška AQSIQ č. 135 (2011) - administratívne opatrenia pre kontrolu, karanténu a dozor nad dovozmi a vývozmi produktov rybolovu
  - GB 10133-2014 Ochucovadlá z produktov rybolovu
 • Veterinárne a hygienické predpisy Číny na produkty živočíšneho pôvodu, neurčené pre ľudskú spotrebu pridané dňa 26.02.2016
  - Vyhláška AQSIQ č. 159 (2014) - administratívne opatrenia pre vstupnú a výstupnú kontrolu, karanténu a dozor u produktov živočíšneho pôvodu neurčených pre ľudskú spotrebu
 • Veterinárne a hygienické predpisy Číny na mlieko a mliečne výrobky  pridané dňa 18.05.2020
  - Správna výrobná prax pre mliečne výrobky do Číny - Slovensky
  - Oznámenie AQSIQ č. 53 (2013) o požiadavkách na výkon opatrení pre kontrolu, karanténu a dozor nad dovozmi a vývozmi mliečnych výrobkov;
  - Nariadene AQSIQ č. 152 (2013) - administratívne opatrenie pre kontrolu, karanténu a dozor nad dovozmi a vývozmi mliečnych výrobkov;
  - Oznámenie č. 57 (2013) o ďalšom zvyšovaní kvality a bezpečnosti dojčenského mlieka;
  - Oznámenie Štátneho úradu pre potraviny a liečiva č. 43 (2013), týkajúce sa výroby sušeného dojčenského mlieka;
  - Nariadenie Štátnej rady č. 536 (2008) o predpisoch týkajúcich sa riadenia dozoru nad kvalitou a bezpečnosťou mliečnych výrobkov;
  - Vyhláška AQSIQ č. 133 (2013) o sprísnení dozoru nad dovážaným sušeným dojčenským mliekom;
  - Oznámenie Štátnej rady č. 42 (2010) o ďalšom zvyšovaní kvality a bezpečnosti mliečnych výrobkov;
  - GB12693-2010 Správna výrobná prax pre mliečne výrobky;
  - GB 13432-2004 Všeobecný štandard pre označovanie balených potravín pre zvláštne diétne účely;
  - GB 13432-2013 Označovanie balených potravín pre zvláštne diétne účely (účinnosť od 1.7.2015);
  - GB 14881-2013 Všeobecná hygienická prax pre výrobu potravín;
  - GB 25596-2010 Všeobecný štandard pre dojčenskú výživu pre zvláštne lekárske účely;
  - GB 29923-2013 Správna výrobná prax pre potraviny pre zvláštne lekárske účely (účinnosť od 1.1.2015);
  - GB23790-2010 Správna výrobná prax pre sušenú dojčenskú výživu a výživu pre malé deti;
  - GB5420-2010 Syry;
  - GB10765-2010 Počiatočná dojčenská výživa;
  - GB10767-2010 Pokračovacia dojčenská výživa a výživa pre malé deti;
  - GB10769-2010 Obilné príkrmy pre kojencov a malé deti;
  - GB10770-2010 Konzervované príkrmy pre kojencov a malé deti;
  - GB11674-2010 Sušená srvátka a sušený srvátkový proteín;
  - GB13102-2010 Evaporované mlieko, sladené kondenzované mlieko a formulované kondenzované mlieko;
  - GB19301-2010 Surové mlieko;
  - GB19302-2010 Fermentované mlieko;
  - GB19644-2010 Sušené mlieko;
  - GB19645-2010 Pasterizované mlieko;
  - GB19646-2010 Smotana, maslo a bezvodý mliečny tuk;
  - GB21703-2010 Stanovenie kyseliny benzoovej a kyseliny sorbovej v mlieku a mliečnych výrobkoch;
  - GB22031-2010 Stanovenie obsahu pridaného citrátu v syroch a tavených syrových výrobkoch;
  - GB25190-2010 Sterilizované mlieko;
  - GB25191-2010 Modifikované mlieko;
  - GB25192-2010 Tavené syry;
  - GB4789.10-2010 Mikrobiologické vyšetrenia potravín: Staphylococcus aureus;
  - GB4789.1-2010 Mikrobiologické vyšetrenia potravín: všeobecné pokyny;
  - GB4789.15-2010 Mikrobiologické vyšetrenia potravín: Stanovenie počtu spór plesní a kvasiniek;
  - GB4789.18-2010 Mikrobiologické vyšetrenia potravín: Mlieko a mliečne výrobky;
  - GB4789.2-2010 Mikrobiologické vyšetrenia potravín: Počet aeróbnych mikroorganizmov;
  - GB4789.30-2010 Mikrobiologické vyšetrenia potravín: Listeria monocytogenes;
  - GB4789.3-2010 Mikrobiologické vyšetrenia potravín: Stanovenie počtu koliformných baktérií;
  - GB4789.35-2010 Mikrobiologické vyšetrenia potravín: Baktérie mliečneho kvasenia;
  - GB4789.40-2010 Mikrobiologické vyšetrenia potravín: Enterobacter sakazakii;
  - GB4789.4-2010 Mikrobiologické vyšetrenia potravín: Salmonella;
  - GB5009.12-2010 Stanovenie olova v potravinách;
  - GB5009.24-2010 Stanovenie aflatoxinov M1 a B1 v potravinách;
  - GB5009.3-2010 Stanovenie vlhkosti v potravinách;
  - GB5009.33-2010 Stanovenie dusitanov a dusičnanov v potravinách;
  - GB5009.4-2010 Stanovenie popola v potravinách;
  - GB5009.5-2010 Stanovenie proteínu v potravinách;
  - GB5009.93-2010 Stanovenie selénu v potravinách;
  - GB5413.10-2010 Stanovenie vitamínu K1 v potravinách pre kojencov a malé deti, v mlieku a mliečnych výrobkoch;
  - GB5413.11-2010 Stanovenie vitamínu B1 v potravinách pre kojencov a malé deti, v mlieku a mliečnych výrobkoch;
  - GB5413.12-2010 Stanovenie vitamínu B2 v potravinách pre kojencov a malé deti, v mlieku a mliečnych výrobkoch;
  - GB5413.13-2010 Stanovenie vitamínu B6 v potravinách pre kojencov a malé deti, v mlieku a mliečnych výrobkoch;
  - GB5413.14-2010 Stanovenie vitamínu B12 v potravinách pre kojencov a malé deti, v mlieku a mliečnych výrobkoch;
  - GB5413.15-2010 Stanovenie niacinu a niacinamidu v potravinách pre kojencov a malé deti, v mlieku a mliečnych výrobkoch;
  - GB5413.16-2010 Stanovenie kyseliny listovej (aktívneho folátu) v potravinách pre kojencov a malé deti, v mlieku a mliečnych výrobkoch;
  - GB5413.17-2010 Stanovenie kyseliny pantotenovej v potravinách pre kojencov a malé deti, v mlieku a mliečnych výrobkoch;
  - GB5413.18-2010 Stanovenie vitamínu C v potravinách pre kojencov a malé deti, v mlieku a mliečnych výrobkoch;
  - GB5413.19-2010 Stanovení voľného biotínu v potravinách pre kojencov a malé deti, v mlieku a mliečnych výrobkoch;
  - GB5413.21-2010 Stanovenie vápnika, železa, zinku, sodíka, draslíka, horčíka, mede a mangánu v potravinách pre kojencov a malé deti, v mlieku a mliečnych výrobkoch;
  - GB5413.22-2010 Stanovenie fosforu v potravinách pre kojencov a malé deti, v mlieku a mliečnych výrobkoch;
  - GB5413.23-2010 Stanovenie jódu v potravinách pre kojencov a malé deti, v mlieku a mliečnych výrobkoch;
  - GB5413.24-2010 Stanovenie chlóru v potravinách pre kojencov a malé deti, v mlieku a mliečnych výrobkoch;
  - GB5413.25-2010 Stanovenie inozitolu v potravinách pre kojencov a malé deti, v mlieku a mliečnych výrobkoch;
  - GB5413.26-2010 Stanovení taurínu v potravinách pre kojencov a malé deti, v mlieku a mliečnych výrobkoch;
  - GB5413.27-2010 Stanovenie mastných kyselín v potravinách pre kojencov a malé deti, v mlieku a mliečnych výrobkoch;
  - GB5413.29-2010 Stanovenie rozpustnosti v potravinách pre kojencov a malé deti, v mlieku a mliečnych výrobkoch;
  - GB5413.30-2010 Stanovenie nečistôt v mlieku a mliečnych výrobkoch;
  - GB5413.3-2010 Stanovenie tuku v potravinách pre kojencov a malé deti, v mlieku a mliečnych výrobkoch;
  - GB5413.33-2010 Stanovenie špecifickej hmotnosti surového mlieka;
  - GB5413.34-2010 Stanovenie acidity v mlieku a mliečnych výrobkoch;
  - GB5413.35-2010 Stanovenie ß-karoténu v potravinách pre kojencov a malé deti, v mlieku a mliečnych výrobkoch;
  - GB5413.36-2010 Stanovenie transmastných kyselín v potravinách pre kojencov a malé deti, v mlieku a mliečnych výrobkoch;
  - GB5413.37-2010 Stanovenie aflatoxínu M1 v mlieku a mliečnych výrobkoch;
  - GB5413.38-2010 Stanovenie bodu tuhnutia surového mlieka;
  - GB5413.39-2010 Stanovenie celkovej mliečnej sušiny bez tuku v mlieku a mliečnych výrobkoch;
  - GB5413.5-2010 Stanovenie laktózy a sacharózy v potravinách pre kojencov a malé deti, v mlieku a mliečnych výrobkoch;
  - GB5413.6-2010 Stanovenie nerozpustnej vlákniny v potravinách pre kojencov a malé deti, v mlieku a mliečnych výrobkoch;
  - GB5413.9-2010 Stanovenie vitamínov A, D, E v potravinách pre kojencov a malé deti, v mlieku a mliečnych výrobkoch;
 • Ostatné všeobecné predpisy a materiály  pridané dňa 26.02.2016
  - Zákon o bezpečnosti potravín ČLR (účinnosť od 1. 10. 2015);
  - Vyhláška AQSIQ č. 43 (2014) - postupy pri zlom hodnotení dovážaných potravín;
  - Certifikačné a implementačné pravidlá pre systém HACCP CNCA;
  - Certifikačné a implementačné pravidlá pre správnu výrobnú prax (GMP) CNCA č. 15 (2009);
 • Informácie o registrácii pre vývoz potravín do Číny pridané dňa 26.02.2016
  - Informácie o registrácii vývozcov potravín do Číny;
  - Vyhláška AQSIQ č. 145 (2012) - ustanovenie o registrácii zahraničných výrobcov dovážaných potravín;
 • Všeobecné štandardy pre bezpečnosť potravín (GB) pridané dňa 14.03.2017
  - GB 2762-2012 Maximálne limity cudzorodých látok v potravinách;
  - GB 2760-2011 Prídavné látky v potravinách;
  - GB 29921-2013 Limity patogénov v potravinách
 • Technické pokyny v súvislosti s Covid-19  pridané dňa 7.01.2021
  Prostredníctvom Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Pekingu Slovenská republika obdržala list odboru Bezpečnosti potravín Generálnej administratívy colnej správy ČĽR (GACC) č. 318/2020, ktorý menuje zaslané národné predpisy ČĽR v súvislosti s dezinfekciou a prevenciou šírenia Covid-19 vo výrobe potravín s chladiarenským reťazcom. V liste GACC odporúča oznámiť technické pokyny spoločnostiam, ktoré vyrábajú a prevádzkujú potraviny chladiarenského reťazca v SR (vrátane jedlých poľnohospodárskych výrobkov ako ovocie) určené na vývoz do Číny a pomáhať im vykonávať preventívne a kontrolné opatrenia.
  Zároveň v záujme získania dôvery spotrebiteľov odporúčajú pokiaľ je to možné, vykonať testy nukleových kyselín na vzorkách potravín s chladeným reťazcom, alebo ich obalov ešte pred vývozom do ČĽR, aby sa zabezpečila účinnosť príslušných bezpečnostných opatrení.
  Upozorňujeme že sa jedná o neoficiálny preklad z anglického strojového prekladu.

  - Bežné dezinfekčné prostriedky a spôsoby použitia pri výrobe a manažmentu potravín v chladiarenskom reťazci
  - Nový návod na prevenciu a kontrolu koronavírusu pri výrobe a prevádzke technológie dezinfekcie potravín v chladiarenskom reťazci
  - Sprievodca technológiou prevencie a kontroly výroby a prevádzky potravín v chladiarenskom reťazci v súvislosti s novým koronavírusom

Ruská federáciaEurázijská ekonomická únia (do roku 2015 - Colná únia) a Ruská federácia


Ukrajina

 • Vývoz jatočných ošípaných na Ukrajinu - zaslanie obdŕžaných podmienok aktualizované dňa 23.11.2005
  Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky prostredníctvom Ministerstva poľnohospodárskej politiky Ukrajiny, obdržala stanovisko od ukrajinskej veterinárnej autority z Kyjeva: V.M. Goržejev – prvý námestník predsedu štátneho departementu veterinárnej medicíny na Ukrajine ....


Kirgizská republikaKórejská republika

 • Veterinárne a hygienické predpisy Kórejskej republiky  pridané dňa 23.10.2019
  - Korejský potravinový kódex 2019 (FOOD CODE 2019);
  - Zákon o hygiene potravín (Food Sanitation Act);
  - Zákon o hygienickej kontrole produktov živočíšneho pôvodu (Livestock Products Sanitary Control Act);
  - Spracovateľské štandardy a špecifikácia zložiek pre produkty živočíšneho pôvodu (Processing Standards and Ingredient Specifications for Livestocks Products);
  - Osobitný zákon o kontrole bezpečnosti importovaných potravín (Special Act on Imported Food Safety Control);
  - Štandardy maximálnych limitov rezíduí a zakázaných látok (Standards of the Maximum Residue Limits and Prohibited compound);