Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Výskyt aviárnej influenzy na Slovensku – stav od 19.4. do 19.5.2023

Ohniská u hydiny: 0

Ohniská u iných vtákov držaných v zajatí: 0

Pozitívne prípady u voľne žijúceho vtáctva:

  • čajky smejivé, lokalita vodná nádrž Sĺňava, RVPS Trnava; potvrdené 19.04.2023
  • labuť veľká, lokalita melioračný kanál pri Veľkých Kosihách, RVPS Komárno; potvrdené 25.04.2023
  • čajka smejivá, lokalita Hrušovská zdrž, RVPS Senec; potvrdené 27.04.2023
  • čajky smejivé, lokalita vodná nádrž Oravská priehrada – Vtáčí ostrov, RVPS Dolný Kubín; potvrdené 16.05.2023
  • rybár riečny, lokalita Rusovce, RVPS Bratislava - mesto; potvrdené 19.05.2023
  • čajky smejivé, lokalita vodná nádrž Liptovská Mara, RVPS Liptovský Mikuláš; potvrdené 19.05.2023

Vo všetkých prípadoch sa jednalo o vysokopatogénny kmeň (HPAI) H5N1.

Spolu v roku 2023:

Ohniská u hydiny: 3

Ohniská u iných vtákov držaných v zajatí: 1

Pozitívne prípady u voľne žijúceho vtáctva: 14

Vo všetkých prípadoch sa jednalo o vysokopatogénny kmeň (HPAI) H5N1.