Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Potvrdený výskyt aviárnej influenzy


Vývoj nákazovej situácie vo výskyte vtáčej chrípky na území SR – stav ku dňu 03.01.2022

V 52. týždni roku 2021 bol na území SR potvrdený výskyt vtáčej chrípky nasledovne

Domáce chovy

2 ohniská – nekomerčné chovy

Pôsobnosť RVPS Žilina: chov hydiny na produkciu konzumných vajec , chovateľ v okrese Bytča ( Malá Bytča), v období od 23.12.2021 do 26.12.2021 chovateľovi uhynulo 8 kusov hydiny( z celkového počtu 13). pozorovaný pokles znášky, znáška vajec bez škrupiny, výtok z nozdier, následne úhyny. Postupne úhyn všetkej hydiny, okrem 2 kusov ktoré boli utratené. Chov t.č. bez zvierat. Kadávery ošetrené dezinfekčným prostriedkom, zvieratá zneškodnené vo veterinárnom asanačnom ústave

Pôsobnosť RVPS Trnava: súkromný chovateľ hydiny , Hlohovec, postupný náhly úhyn nosníc, v chove 18 kusov, t.č. chov taktiež depopulovaný

Pravdepodobný zdroj nákazy v oboch prípadoch : voľne žijúce vtáctvo

Vytýčenie 3 km a 10 km pásiem okolo ohnísk

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina a Trnava postupovali podľa pohotovostného plánu pri výskyte vtáčej chrípky, zodpovedajúcej aktuálnej EÚ a slovenskej legislatívy. Zároveň boli nariadené opatrenia zamerané na tlmenie choroby, jej kontrolu a zabránenie šírenia nákazy, v ochrannom pásme o polomere 3 km okolo ohniska a v pásme pozorovania o polomere 10 km okolo ohnísk.

Potvrdené prípady u voľne žijúceho vtáctva:

1. Kataster obce Vysoká pri Morave, GPS: 48.33, 16.93, uhynutá labuť vyšetrená v rámci prieskumu vtáčej chrípky v SR , dátum konfirmácie: 27.12.2021
2. Mesto Piešťany, kúpeľný ostrov, úhyn viacerých labutí . dátum konfirmácie: 29.12.2021

Metódou sekvenačnej analýzy časti génu kódujúceho vírusový hemaglutinín bola zistená aminokyselinová sekvencia pre vysoko virulentný kmeň vírusu vtáčej chrípky . Zároveň uvedenou metódou bolo potvrdené že sa jedná o hemaglutinín veľmi podobný súčasne cirkulujúcim kmeňom H5N1 v Európe