Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Potvrdený výskyt aviárnej influenzy


Potvrdený výskyt aviárnej influenzy (AI) v chove hydiny v roku 2021 v Slovenskej republike

Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo dňa 22.1.2021 pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku H5N5 v Slovenskej republike v chove hydiny.

Choroba bola zistená v súkromnom chove dospelej hydiny ( drobnochovateľ) – kury domácej v obci Dobrohošť, okr. Dunajská Streda .

V chove pozorovaný náhly zvýšený úhyn hydiny. Z celkového počtu 70 nosníc , 52 uhynulo, ostatných 18 kusov hydiny bude neškodne utratené 22.1.2021. Následne prebehne predbežná dezinfekcia ohniska nákazy a chovného priestoru hydiny .

Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda postupuje podľa pohotovostného plánu pri výskyte vtáčej chrípky, zodpovedajúcej aktuálnej EÚ a slovenskej legislatívy ( opatrenia na kontrolu moru hydiny), vykonáva epizootologické šetrenie, ktorého cieľom je zistenie zdroja nákazy. Predbežným šetrením sa aj vzhľadom na lokalizáciu obce v bezprostrednej blízkosti Dunaja predpokladá nakazenie voľne žijúcim vtáctvom , nakoľko hydina mala prístup do vonkajšieho prostredia.

Miestne príslušná Regionálna veterinárna a potravinová správa v Dunajskej Strede nariadila opatrenia zamerané na tlmenie choroby, jej kontrolu a zabránenie šírenia nákazy, v ochrannom pásme o polomere 3 km okolo ohniska a v pásme pozorovania o polomere 10 km okolo ohniska.

Zaradenie obcí do pásiem:

3 km pásmo:

Okres Dunajská Streda: Dobrohosť, Kyselica ,Vojka nad Dunajom , Báč

10 km:

Okres Dunajská Streda: Šamorín, Kvetoslavov, Hviezdoslavov, Mierovo, Lehnice, Veľká Paka, Macov, Trnávka, Rohovce, Blatná na Ostrove , Holice, Dolný Bar , Bodíky
Okres Senec: Hamuliakovo