Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Vezikulárna choroba ošípaných

aktualizované dňa 5.5.2022
BSE
Počet prípadov: 27
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 -  9719 zvierat
- Rok 2018 -  7894 zvierat
- Rok 2017 -  7516 zvierat
- Rok 2016 -  7674 zvierat
- Rok 2015 -  7969 zvierat
- Rok 2014 -  7461 zvierat
- Rok 2013 - 13581 zvierat
- Rok 2012 - 14166 zvierat
- Rok 2011 - 27293 zvierat
- Rok 2010 - 42816 zvierat
- Rok 2009 - 49712 zvierat
- Rok 2008 - 55200 zvierat
- Rok 2007 - 63735 zvierat
- Rok 2006 - 66345 zvierat
- Rok 2005 - 69224 zvierat
- Rok 2004 - 82949 zvierat
- Rok 2003 - 87010 zvierat
- Rok 2002 - 66798 zvierat
Scrapie u oviec
Počet prípadov: 173
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 14228 zvierat
- Rok 2018 - 13118 zvierat
- Rok 2017 - 14184 zvierat
- Rok 2016 - 11565 zvierat
- Rok 2015 - 12493 zvierat
- Rok 2014 - 11657 zvierat
- Rok 2013 -   2541 zvierat
- Rok 2012 -   2911 zvierat
- Rok 2011 -   2998 zvierat
- Rok 2010 -   2014 zvierat
- Rok 2009 -   2167 zvierat
- Rok 2008 -   2566 zvierat
- Rok 2007 -   8358 zvierat
- Rok 2006 -   7526 zvierat
- Rok 2005 -   2629 zvierat
- Rok 2004 -   1893 zvierat
- Rok 2003 -   4535 zvierat
- Rok 2002 -   2003 zvierat
Scrapie u kôz
Počet prípadov: 0
Počet lab. vyšet. zvierat:
- Rok 2019 - 210 zvierat
- Rok 2018 - 251 zvierat
- Rok 2017 - 280 zvierat
- Rok 2016 - 212 zvierat
- Rok 2015 - 162 zvierat
- Rok 2014 - 148 zvierat
- Rok 2013 - 64 zvierat
- Rok 2012 - 47 zvierat
- Rok 2011 - 47 zvierat
- Rok 2010 - 24 zvierat
- Rok 2009 - 25 zvierat
- Rok 2008 - 12 zvierat
- Rok 2007 - 83 zvierat
- Rok 2006 - 68 zvierat
- Rok 2005 - 105 zvierat
- Rok 2004 - 5 zvierat
- Rok 2003 - 4 zvierat
- Rok 2002 - 2 zvierat
Klasický mor ošípaných
Počet prípadov:
-
Rok 2014 - 0 prípadov
- Rok 2013 - 0 prípadov
- Rok 2012 - 0 prípadov
- Rok 2011 - 0 prípadov
- Rok 2010 - 0 prípadov
-
Rok 2009 - 0 prípadov
- Rok 2008 - 2 prípady
- Rok 2007 - 0 prípadov
- Rok 2006 - 0 prípadov
- Rok 2005 - 1 prípad
- Rok 2004 - 2 prípady
- Rok 2003 - 4 prípady
Bluetongue
- Rok 2014 -   2643 vyšetrení
- Rok 2013 - 19047 vyšetrení
- Rok 2012 - 16625 vyšetrení
- Rok 2011 - 14368 vyšetrení
- Rok 2010 - 15980 vyšetrení
- Rok 2009 - 33984 vyšetrení

Informácie o Vezikulárnej chorobe ošípaných

Vezikulárna choroba ošípaných (VCHO) je vysoko nákazlivá vírusová choroba domácich svíň. Pôvodcom choroby je enterovírus z čeľade Picornaviridae. Vírus VCHO sa môže šíriť vzduchom, vodou, presunmi a transportom ošípaných, dopravnými prostriedkami, bravčovým mäsom a nedostatočne tepelne spracovanými produktami z bravčového mäsa, kontaminovaným kuchynským odpadom. Mechanický prenos hmyzom, drobnými živočíchmi a vtákmi je možný v malom množstve, čo však obyčajne nestačí na vyvolanie infekcie. V chove sa nákaza šíri priamym kontaktom nakazených jedincov so zdravými. Obdobne ako pri slintačke a krívačke sa vírus VCHO vylučuje ešte pred objavením sa prvých klinických príznakov choroby. Vstupnou bránou infekcie sú odierky, menej hlboké poranenia kože, tráviaci aparát, mandle.

Inkubačná doba sa pohybuje v rozpätí 2 až 7 dní. Závisí od spôsobu infekcie a množstva vírusového materiálu. Klinické príznaky sú na nerozoznanie od slintačky a krívačky u ošípaných. Choroba sa objaví náhle, jej šírenie však nebýva také rýchle ako pri SLAK. Zisťuje sa malátnosť, nechutenstvo, zvýšenie telovej teploty (40 – 41 o C), krívanie spojené s neochotou k chôdzi, tvorba pľuzgierov (vezikúl) na rypáku, pyskoch, jazyku a najmä na korunkovom okraji paprčiek a na pätkách. Klinický obraz býva odlišný v závislosti od veku postihnutých zvierat, chovateľských podmienok, kmeňa vírusu a pod. Mladšie zvieratá sú obvykle viac postihnuté, aj keď k úhynu dochádza zriedkavo. Dôsledkom choroby býva pokles produkcie a zhoršenie ekonomiky chovu.

Vezikulárna choroba ošípaných je choroba podliehajúca povinnému hláseniu v rámci EÚ, ako aj Svetovej organizácii pre zdravie zvierat so sídlom v Paríži (OIE).

V súlade s legislatívou Európskej únie má Slovenská republika pripravený a schválený Národný pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu vezikulárnej choroby ošípaných na území Slovenskej republiky, na základe ktorého sú spracované a aktualizované regionálne pohotovostné plány pre túto chorobu.