Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Archív noviniek rok 2015

 
Základné informácie
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy v zmysle zákona NR SR č.39/2007 Z.z. Národnej rady SR o veterinárnej starostlivosti a na úseku potravinového dozoru v zmysle zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Informácie pre spotrebitežov ohžadne bezpečnosti potravín

02 / 602 57 444

Archív noviniek

31.12.2015 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci kontroly importu výrobkov dovážaných z tretích krajín, bol vykonaný odber v sklade firmy Mondelez SR Production s.r.o., Račianska 44, 832 42 Bratislava. Inšpektori odobrali vzorku výrobku "Lieskovce lúpané pražené" ...

28.12.2015 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v predajni mäsa-KABANOS, Hviezdoslavovo nám. 1694, 020 01 Dolný Kubín odobratá vzorka ,,Mletý mäsový prípravok“, á 0,5 kg (DS: 15.12.15, šarža 151129, výrobca...

18.12.2015 | Informácie pre chovatežovtežov

Informácia ohžadne požiadaviek na predaj živých rýb

16.12.2015 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v prevádzkarni ,,Mäsna EVA“, Kollárova 38, 036 01 Martin odobratá vzorka ,,Mletý mäsový prípravok“, á 0,5 kg (DS: 17.12.15, šarža 151201 ...

16.12.2015 | Informácie pre chovatežovtežov

Katarálna horúčka oviec, začiatok sezóny bez výskytu vektora - usmernenie pre chovatežov hospodárskych zvierat

10.12.2015 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Október 2015. formát PDF(vežkos 799kB)

04.12.2015 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v prevádzkarni ,,Mäsna EVA“, Kollárova 38, 036 01 Martin odobratá vzorka ,,Mletý mäsový prípravok“, á 0,5 kg (DS: 08.12.15, šarža 151122 ...

03.12.2015 | Informácie pre spotrebitežov

Usmernenie k identifikácii tovarov so zníženou sadzbou DPH v položke "chlieb"
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydalo pre pekárov, obchodníkov a spotrebitežov usmernenie v súvislosti s uplatňovaním ustanovení zákona č. 268/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, pre zrozumitežnú a jednoznačnú identifikáciu tovarov v položke "chlieb", ktoré budú spada pod zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty...

23.11.2015 | Mimoriadne núdzové opatrenia

Mimoriadne núdzové opatrenie ohžadne vymedzenia zakázanej zóny katarálnej horúčky oviec - modrého jazyka
Na základe § 6 ods. 5 písm. a) druhý bod a § 34 ods. 1 písm. c) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov týmto mimoriadnym núdzovým opatrením s platnosou a účinnosou od 23.11.2015 VYMEDZUJEM ZAKÁZANU ZÓNU KATARÁLNEJ HORÚČKY OVIEC na celom území Slovenskej republiky ... format PDF(vežkos 594kB)  

06.11.2015 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
PV rámci kontroly importu výrobkov dovážaných z tretích krajín, bol vykonaný odber v sklade firmy ENCINGER SK s.r.o., Pri Šajbách 1, 830 05 Bratislava. Bola odobratá vzorka výrobku "Arašidy nelúpané" DMT 30.6.2017, LOT 4400D207150159...

06.11.2015 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v COOP Jednota Trnava, Potraviny 02 - 090, Limbová 7, 917 01 Trnava odobratá vzorka "Svačinka jemná nátierka", á 190 g (DMT: 08.03.19, krajina pôvodu: Česká republika, schválené vet. č. CZ402ES)...

03.11.2015 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac September 2015. formát PDF(vežkos 761kB)

28.10.2015 | Vožné pracovné miesta

Odborný radca – inšpektor na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Dunajská Streda
Služobný úrad: Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda prijme zamestnanca na dočasne vožné pracovné miesto - zastupovanie počas rodičovskej dovolenky

26.10.2015 | Správy z kontroly

Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách za rok 2014
V roku 2014 bolo analyzovaných 569 vzoriek čerstvého, mrazeného alebo inak spracovaného ovocia a zeleniny, obilia a výrobkov z obilia, mlieka a výrobkov z mlieka, bravčového mäsa, medu, detskej a dojčenskej výživy.... formát PDF(vežkos 1080kB) 

15.10.2015 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za obdobie September 2015
V období od 01.09.2015 do 30.09.2015 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 3 758 úradných kontrol v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov... formát PDF(vežkos 842kB) 

05.10.2015 | Stanoviská, informácie

Oznámenie o začatí jesennej kampane 2015 orálnej vakcinácie líšok proti besnote

05.10.2015 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Martin v prevádzke Lidl SR v.o.s., Priekopská 10164/49, 036 01 Martin, odber vzorky výrobku "Mleté bravčové mäso", 500g, DS 7.9.2015, šarža 120924315005, výrobca Hamburger Pini Sp. z o.o., ul. Poludniowa 4, 99-300 Kutno, Požsko...

29.09.2015 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac August 2015. formát PDF(vežkos 803kB)

16.09.2015 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v prevádzke Billa s.r.o., Fižakovská cesta, 984 01 Lučenec, odobratá vzorka výrobku ,,Sušené slivky 300 g“, spracované ovocie sušené, DMT 4.3.2016, šarža E01150072C, výrobca Encinger spol. s.r.o., Jadranská 13, 841 01 Bratislava, krajina pôvodu Čile ...

16.09.2015 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v Supermarkete FRESH, Nám. Sv Cyrila a Metoda, 078 01 Sečovce odobratá vzorka ,,Mánya“ Grilovacia zmes, á 20 g (DMT: 02.04.17)...

10.09.2015 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Júl 2015. formát PDF(vežkos 805kB)

03.09.2015 | Stanoviská, informácie

Bulharsko – lokálny výskyt brucelózy oviec a kôz
Telegram v reči otvorenej z Vežvyslanectva Slovenskej republiky v Sofii formát PDF(vežkos 228KB)

03.09.2015 | Informácie pre spotrebitežov

Výsledky analýz výrobkov cícerová nátierka a koložvárska kapusta na prítomnos botulinového toxínu od výrobcu Alfa Bio
Výsledky vyšetrení výrobkov cícerovej nátierky a koložvárskej kapusty odobraté u výrobcu Alfa Bio a v misijnom dome v Banskej Bystrici s dátumom spotreby, ktoré boli uvedené na obaloch výrobkov nájdených v byte postihnutého pacienta vylúčili prítomnos botulinového toxínu. Analýzu vykonalo akreditované laboratórium Zdravotného ústavu v Ostrave.

27.08.2015 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola vo VOS OZ Delinčák Milan-Bukov, Horelica 109, 022 01 Čadca odobratá vzorka "Mrkva" (vrece 10 kg, kód 313531 MAN, krajina pôvodu Požsko) ...

20.08.2015 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej kontroly bola v Hypermarkete TESCO Šaža-Veča, Lúčna 2/7112, 927 05 Šaža odobratá úradná vzorka výrobku "VICI" Rybie filé porcie, á 600 g ...

18.08.2015 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nebezpečného výrobku
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici oznámil ŠVPS SR ochorenie človeka s príznakmi otravy botulotoxínom. V rámci epidemiologického šetrenia boli v domácnosti chorého odobraté vzorky Cícerovej nátierky, výrobca Alfa Bio s.r.o. Kremnička 71 (dátum spotreby 21.8.2015)...

18.08.2015 | Informácie pre prevádzkovatežov potravinárskych podnikov

Žiados o povolenie výnimky - PAU
Žiados o povolenie výnimky z uplatňovania nižších maximálnych hodnôt obsahu polycyklických aromatických uhžovodíkov (PAU) pre mäsové výrobky údené tradičným spôsobom. formát RTF(vežkos 114kB)

29.07.2015 | Informácie pre prevádzkovatežov potravinárskych podnikov

Príručka – PAU
Správna prax na redukciu kontaminácie mäsových výrobkov polycyklickými aromatickými uhžovodíkmi (PAU) pri údení tradičným spôsobom. formát PDF(vežkos 750kB)

27.07.2015 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v Metro Cash & Carry SR s.r.o., Strហ17, 960 01 Zvolen odobratá vzorka "GIANA" Jahodový kompót v mierne sladkom náleve ...

22.07.2015 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Jún 2015. formát PDF(vežkos 806kB)

21.07.2015 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v prevádzke Billa, P.O. Hviezdoslava 2773, 955 01 Topožčany, odobratá vzorka výrobku "Tekvica bezšupková"...

16.07.2015 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v prevádzke COOP Jednota Dunajská Streda, Hlavná 589, 930 37 Lehnice, odobratá vzorka výrobku "Hrozienka JUMBO" ...

15.07.2015 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v prevádzke Kaufland, źudovíta Štúra 1339, 085 01 Bardejov, odobratá vzorka výrobku "Ibérico bravčová pečeň paštéta" ...

13.07.2015 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za obdobie Jún 2015
V období od 01.06.2015 do 30.06.2015 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 4 063 úradných kontrol v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov... formát PDF(vežkos 842kB) 

08.07.2015 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci kontroly importu výrobkov dovážaných z tretích krajín, bol vykonaný odber v sklade firmy ENCINGER SK s.r.o., Pri Šajbách 1, 830 05 Bratislava. Boli odobraté vzorky výrobku ,,Arašidy nelúpané“ ...

30.06.2015 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Martin v prevádzke SM TESCO, Priekopská, 036 08 Martin, odber vzorky výrobku "Lieskové orechy, suché škrupinové plody lúpané 100g" ...

29.06.2015 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Máj 2015. formát PDF(vežkos 718kB)

24.06.2015 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v MAKOS a.s., Potraviny č.012, Dukelská 58/65, 087 01 Giraltovce odobratá vzorka ,,GIANA“ Jahodový kompót v mierne sladkom náleve ...

23.06.2015 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Nitra v prevádzke Diskont 302, Novozámocká 230, 949 01 Nitra, odber vzorky výrobku "Pukancová kukurica solená pre prípravu popcornu v mikrovlnnej rúre 100g", ...

03.06.2015 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Apríl 2015. formát PDF(vežkos 762kB)

28.05.2015 | Živé zvieratá

Ohniská moru včelieho plodu - aktuálne údaje z mája 2015

27.05.2015 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v predajni mäsa firmy SK-Kabanos s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 1694, 026 01 Dolný Kubín odobratá vzorka ,,Mostki“ údené - údené rebierka krátke, (DS: 28.05.2015)...

21.05.2015 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v CBA Slovakia, a.s., Potraviny 5047, Hlavná č.131, 946 55 Pribeta odobratá vzorka ,,DROP“ Pečeňová paštéta, á 160 g (EPW 04 F DMT: 07. 2015)...

20.05.2015 | Živé zvieratá

Absolventi školenia : Ochrana zvierat počas usmrcovania  
Absolventi školenia : Ochrana zvierat počas usmrcovania podža požiadaviek nariadenia rady 1099/2009  formát PDF(vežkos 230kB)

13.05.2015 | Stanoviská, informácie

Výročná správa a verejný odpočet za rok 2014
Verejný odpočet Štátnej veterinárnej a potravinovej správy za rok 2014 sa bude kona 19.5.2015 o 9:00 hod. na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, miestnos č.161 – prvé poschodie.
Výročná správa a verejný odpočet za rok 2014 formát PDF(vežkos 5,71MB)

11.05.2015 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za obdobie Marec 2015
V období od 01.03.2015 do 31.03.2015 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 5 124 úradných kontrol v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov... formát PDF(vežkos 825kB) 

04.05.2015 | Živé zvieratá

Výzva na hlásenie zvierat použitých v projektoch za roky 2013 a 2014
V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely a v súvisiacom vykonávacom rozhodnutí Komisie 2012/707/EÚ sú stanovené požiadavky na poskytovanie štatistických údajov o používaní zvierat na vedecké účely v EÚ.

04.05.2015 | Živé zvieratá

Absolventi školenia : Ochrana zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely
Absolventi školenia : Ochrana zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely, akreditované školenie AK MŠ SR formát PDF(vežkos 240kB)

04.05.2015 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Marec 2015. formát PDF(vežkos 729kB)

21.04.2015 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola v CBA Slovakia, a.s., Supermarket 5084, Lichnerova 25, 903 01 Senec odobratá vzorka ,,DROP“ Paštéta s husacím mäsom, á 160 g (ZN321BD1159, DMT: 03. 2016)...

17.04.2015 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje, že na Slovensko bol dovezený z Českej republiky zo skladu Laris Tarading Company spol. s.r.o. výrobok - kuracie rezne zo stehna bez kosti hlbokozmrazené, u ktorého bola potvrdená prítomnos Salmonella Enteritidis.... 

16.04.2015 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Trebišov v prevádzke R.M.G. s.r.o., M.R. Štefánika 3767/56, 075 01 Trebišov, odber vzorky výrobku ,,Slovenská saláma Laskopol“, bravčová, mäkký tepelne opracovaný mäsový výrobok, dátum výroby 17.3.2015, dátum spotreby 7.4.2015, krajina pôvodu Požsko, výrobca: Závody Miesne Laskopol, ul. Tarnowska 8C, Limanová, 30-600 Požsko... 

02.04.2015 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Pri kontrole v rámci potravinového dozoru bola bola v COOP Jednota Dunajská Streda – Supremarket 08-090- Krátky rad 1180, 930 05 Gabčíkovo odobratá vzorka "Bohemia Pražská šunka", á 454 g (L14213, DMT 21.05.2017)... 

02.04.2015 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín  za obdobie Február 2015
V období od 01.02.2015 do 28.02.2015 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 4 208 úradných kontrol v zmysle zákona č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov... formát PDF(vežkos 823kB) 

02.04.2015 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Úradný dozorný orgán v Českej republike prostredníctvom rýchleho systému varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) informoval Štátnu veterinárnu a potravinovú správu, že zásielka výrobku hlboko mrazený Pangasius filety (Pangasius spp.) pôvodom z Vietnamu obsahuje zakázanú látku nitrofurazon (metabolit nitrofuranu) v množstve 10,3 μg/kg – ppb... 

23.03.2015 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nebezpečného výrobku
V rámci kontroly importu výrobkov dovážaných z tretích krajín bol zistený nebezpečný výrobok ,,Arašidy nelúpané“, krajina pôvodu EGYPT ... 

11.03.2015 | Stanoviská, informácie

Oznámenie o začatí jarnej kampane 2015 orálnej vakcinácie líšok proti besnote

06.03.2015 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
Úradný dozorný orgán v Taliansku prostredníctvom rýchleho systému varovania pre potraviny a krmivá (RASFF) informoval Štátnu veterinárnu a potravinovú správu o nevyhovujúcej potravine tuniak v slnečnicovom oleji...... 

02.03.2015 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac Január 2015. formát PDF(vežkos 816kB)

27.02.2015 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za obdobie Január 2015
V období od 01.01.2015 do 31.01.2015 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 2 886 úradných kontrol... formát PDF(vežkos 495kB) 

11.02.2015 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly v predajnej sieti vykonali inšpektori odber vzorky výrobku "Olivy zelené bez kôstky v slanom náleve FRESH", 190g DMT 12/2015, krajina pôvodu Španielsko.... ... 

03.02.2015 | Stanoviská, informácie

Pracovná ponuka - Hlavný radca, odbor zahraničných vzahov, dovozov a vývozov ŠVPS SR
Pracovná ponuka - Hlavný radca, odbor zahraničných vzahov, dovozov a vývozov ŠVPS SR

27.01.2015 | Živé zvieratá

Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat
Mesačný výkaz o výskyte nákazlivých chorôb zvierat za mesiac December 2014. formát PDF(vežkos 824kB)

22.01.2015 | Správy z kontroly

Správa o úradnej kontrole potravín za obdobie december 2014
V období od 01.12.2014 do 31.12.2014 vykonali inšpektori orgánov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (RVPS) celkom 3 878 úradných kontrol... formát PDF(vežkos 856kB) 

19.01.2015 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci cielenej kontroly v predajnej sieti vykonala RVPS Prešov odber vzorky výrobku "Salónky fondánové s marcipánovou príchuou máčané v kakaovej poleve", 400g DMT 3.3.2015, krajina pôvodu Maďarsko.... 

16.01.2015 | Živé zvieratá

Besnota na Slovensku
Od roku 1994 sa v SR úspešne realizuje orálna vakcinácia líšok proti besnote. V auguste 2006 bol v Slovenskej Republike potvrdený prípad besnoty u líšky. Od augusta 2006 do 8.1.2013 nebol na území Slovenskej Republiky potvrdený žiadny prípad besnoty. Od januára 2013 bolo v Slovenskej republike po období 6 rokov bez výskytu besnoty v blízkosti hraníc s Požskom v okrese Bardejov potvrdených 7 nových prípadov besnoty (4 líšky, 2 psy, 1kuna). V roku 2014 nebol zaznamenaný prípad besnoty. V roku 2015 bola 5. januára potvrdená besnota u uhynutej líšky v katastri obce Plaveč (okres Stará źubovňa)...

14.01.2015 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci kontroly importu výrobkov dovážaných z tretích krajín, bol vykonaný odber v sklade Raben Logistic Slovakia s.r.o., Rakožuby, odber vzorky výrobku ,,Arašidy lúpané pražené nesolené“, 250g DMT 30.9.2015, šarža L 56060, krajina pôvodu Čína, dovozca ALIKA a.s., Čelčice....  

02.01.2015 | Informácie pre spotrebitežov

Oznámenie o nebezpečnom výrobku Slimming Coffe Lishou
Počas úradnej kontroly potravín pri dovoze potravín z tretích krajín bola odobratá vzorka výrobku kávy obohatenej o rastlinné zložky s účinkom na chudnutie s názvom “Slimming Coffee Lishou Instant Coffee Baian“, dátum výroby 2014/08/06, výr. dávka 140806, minimálna trvanlivos 2016/08/05, výrobca Supervise the manufacture of Baian (Hongkong) International Group Co. LTD, krajina pôvodu Čína, v ktorom bola laboratórnou analýzou dokázaná prítomnos nepovolenej zložky sibutramínu. 

Staršie novinky