Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Archív noviniek rok 2023

Základné informácie
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy v zmysle zákona NR SR č.39/2007 Z.z. Národnej rady SR o veterinárnej starostlivosti a na úseku potravinového dozoru v zmysle zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Informácie pre spotrebiteľov ohľadne bezpečnosti potravín

02 / 602 57 444

Archív noviniek

20.12.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok Údená Hajdú klobása

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Rimavská Sobota v prevádzke Fekete František- potraviny Ši-Fe, ul. Tomášovská 1207/39, 979 01 Rimavská Sobota odber vzorky výrobku Údená Hajdú klobása, DS 23.12.2023, krajina pôvodu Maďarsko, výrobca Hajdú-Hús Zrt., Tarnai út, 3381 Pély, Maďarsko, schvaľovacie číslo HU179EK. ....

20.12.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok Arašidy nelúpané pražené

Na základe sťažnosti zákazníka vykonala RVPS Šaľa odber vzorky u prevádzkovateľa OD Kaufland, SNP 927 01 Šala. Bola odobratá vzorka – Arašidy nelúpané pražené, voľné ložené v kartónovej krabici, 10 kg, DMT: 18.02.2024, Lot: E0V230311D na senzorické posúdenie. Krajina pôvodu suroviny je USA. Ďalšie spracovanie bolo v spoločnosti ENCINGER SK s.r.o., Jadranská 13, 841 01 Bratislava. ....

18.12.2023 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac november 2023
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac november 2023

18.12.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok Mleté bravčové mäso PL24770305WE

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Rimavská Sobota v prevádzke Supermarket TESCO, P. Hostinského 4869/7, 979 01 Rimavská Sobota odber vzorky výrobku Mleté bravčové mäso 20% tuku 0,5kg, šarža 420331103A, DS 28.11.2023, krajina pôvodu Poľsko, výrobca Hilton Foods Ltd. SP z.o.o., Strefowa 31, 43-100 Tychy, schvaľovacie číslo PL24770305WE, Poľsko ....

15.12.2023 | Stanoviská, tlačové správy

Úhrada nákladov a strát pri výskyte chorôb zvierat (PDF)

Základné informácie k postupu chovateľov

08.12.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok BacMit mleté orechy L22339486

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Trebišov na prevádzke ZELOMIX Kráľovský Chlmec, odber vzorky: „Darát dió BacMit mleté orechy 200g, DMT: 05.12.2023, šarža L 22 339 486, krajina pôvodu Ukrajina, distribútor pre SR: Kispatak – 2000Kft. H – 3950 Sárospatak, Maďarsko....

24.11.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok Kukuričné pukance s ovocnou príchuťou á 170 g

RVPS Komárno vykonalo odber vzorky u prevádzkovateľa COOP Jednota Nové Zámky - Supermarket -129, Obchodná 4, 946 55 Pribeta. Bola odobratá vzorka - Kukuričné pukance s ovocnou príchuťou á 170 g, DMT: 21.06.2024. Výrobok bol vyrobený na Ukrajine a na Slovensko bol dodaný cez Poľsko. Dovozca pre Slovensko je JFrutos, s.r.o„ Šoltésovej 1656/158, 017 01 Považská Bystrica...

22.11.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok BR 4 plus gr. krmivo pre výkrmovú hydinu

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Zvolen v prevádzke PD Lieskovec, Hrádocká 2718, 962 21 Lieskovec odber vzorky výrobku BR 4 plus gr. krmivo pre výkrmovú hydinu, dátum výroby 7.8.2023, výrobca De Heus a.s., Marefy 144, 685 01 Bučovice, Česká republika....

22.11.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok KZ BR 1 granulovaná - krmivo pre hrabavú hydinu

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Púchov na farme Janek s.r.o., farma Horné Kočkovce, 020 01 Púchov odber vzorky výrobku KZ BR 1 granulovaná- krmivo pre hrabavú hydinu, dátum výroby 19.9.2023, šarža 3930, dátum spotreby 19.11.2023, výrobca LUKROM spol. s.r.o., Lípa 81, 763 81 Lípa, Česká republika...

21.11.2023 |

Ocenenie najúspešnejších organizácií
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako koordinátor štátnej politiky kvality pravidelne vyhlasuje súťaž: "Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť."

21.11.2023 |

Ponukové konanie na odplatný prevod vlastníctva
Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany ako správca majetku štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje ponukové konanie na odplatný prevod vlastníctva nevymedzeného hnuteľného majetku štátu na osobný automobil ŠKODA Octavia AA sedan.

13.11.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok Mleté morčacie mäso z dolného stehna 500g HU 130 EU

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Dolný Kubín v prevádzke Kaufland, Aleja Slobody 3057/15A, 026 01 Dolný Kubín odber vzorky výrobku Mleté morčacie mäso z dolného stehna 500g, šarža L:2581285, DS 20.10.2023, krajina pôvodu Maďarsko, výrobca Gallicoop Pulykafeldolgozo Zrt., Ipartelep 531/1, POB 73, Szarvas H-5540 Maďarsko, schvaľovacie číslo HU 130 EU. Vo vyšetrovanej vzorke bola zistená prítomnosť Salmonella Stanley.

13.11.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok Pikantná syrová nátierka s cesnakom, Delimax

RVPS Komárno v prevádzke obchodu Lidl Slovenská republika v.o.s., predajňa 251, ul. A Jedlíka 5327/3, 945 01 Komárno odobrala úradnú vzorku Pikantná syrová nátierka s cesnakom, krajina pôvodu: Česká republika, DS: 16.10.2023 na označenie údajov na etikete a na imunochemické skúšky. Predmetný výrobok bol vyrobený v DELIMAX a.s., Hodonín, ČR. Vo vyšetrovanej vzorke bola zistená zistená prítomnosť horčice. Obsah horčičného prášku bol 7,79 mg/kg.

13.11.2023 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac oktober 2023
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac oktober 2023

10.11.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok Kakao odtučnené

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Púchov v baliarni Vaubex, Trenčianska 227, 018 61 Beluša odber vzorky výrobku Kakao odtučnené á 100g, šarža L.373379, DMT 25.9.2025, Krajina pôvodu Indonézia, dodávateľ Tarcha World Kft., Mályva utca 24, 1141 Budapešť.

22.09.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok Kukuričné chrumky s príchuťou grilovaného kurčaťa

RVPS Košice – mesto vykonala odber vzorky u prevádzkovateľa RiD s.r.o., Jazerná 1, 040 12 Košice, výrobca: RiD s.r.o. Vajkovce 300, 044 43 Vajkovce. Bola odobratá vzorka - Kukuričné chrumky s príchuťou grilovaného kurčaťa – extrudovaný výrobok ochutený Balila, DMT: 12.08.2024.

22.09.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Vyhodnotenie cielenej kontroly predaja sudových vín na Slovensku v októbri

Kontroly od 11.9. – 10.10. 2023 boli zamerané kontrolu kvality, označovanie, zdravotnú bezpečnosť a vysledovateľnosti sudových vín predávaných na Slovensku. Celkovo bolo vykonaných 51 kontrol počas ktorých bolo vykonaných 61 odberov vzoriek vín.

18.11.2022 | Živé zvieratá

Podmienky pre ambulantný predaj rýb 2023
Podmienky pre ambulantný predaj rýb

02.11.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok Bio med 500g

Inšpektori RVPS Rimavská Sobota vykonali u prevádzkovateľa Kaufland SR v.o.s, OD Kaufland 4420 Rimavská Sobota odber vzorky Bio medu á 500 g, DMT 06.01.2024, výrobca: Lowen Werkle GmbH&Co.KG, Am Salgenholz 2, 38 111 Braunschweig, krajina pôvodu Nemecko.

13.10.2023 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac september 2023
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac september 2023

13.10.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok Bio Vlašské orechy jadrá

RVPS Martin v prevádzkarni BILLA, fil. 350, Pltníky 2, OC TULIP, Martin odobrala úradnú vzorku BILLA bio Vlašské orechy jadrá 80g, vyrobené pre: BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava, krajina pôvodu: Rumunsko, dátum minimálnej trvanlivosti: 20.01.2024/20.12.2023, označenie výrobnej dávky: 2xL:28/02-0, 1xL:23/27-0 na senzorické skúšky. Predmetný výrobok bol privezený z Rumunska k prevádzkovateľovi VETTER SLOVAKIA spol. s.r.o. v celkovom množstve 5000 kg, Lot no Eco 179/1002119.

10.10.2023 |

Ponukové konanie na odplatný prevod vlastníctva
Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská stredastreda ako správca majetku štátu ponúka na predaj.

2.10.2023 | Správy z kontroly

Monitoring aviárnej influenzy v SR v 3. štvrťroku 2023
Aj v 3. štvrťroku 2023 (júl - september) v SR prebiehal monitoring aviárnej influenzy (AI) u hydiny ako aj u voľne žijúceho vtáctva v súlade so schváleným Plánom prieskumu AI pre aktuálny rok.

2.10.2023 | Správy z kontroly

Prebiehajúca kontrola burčiakov 2023
Prebiehajúca kontrola burčiakov 2023 Od 20.8. 2023 inšpektori oddelenia kontroly vína vykonávajú kontrolu predávaných a ponúkaných burčiakov pri ktorých sa vykonávajú aj odbery burčiakov na analýzu Nukleárna magnetická rezonancia (NMR). Inšpektori pri kontrole burčiakov zisťujú nadobúdacie doklady k predávanému burčiaku, pôvod suroviny – hrozna a výrobcu burčiaku....

29.09.2023 | Správy z kontroly

Monitoring besnoty – poranená ovca
Besnota je akútne vírusové ochorenie, ktoré je prenosné medzi cicavcami vrátane ľudí a často postihuje centrálny nervový systém, vyvolávajúc pritom zmenu správania, poruchy vedomia a zvýšenú dráždivosť, hydrofóbiu, čiastočné a v neskoršom štádiu celkové ochrnutie. Kontrola, monitoring a prevencia sú kľúčové v boji proti šíreniu tohto smrteľného ochorenia, pričom nedávny incident s ovcou, ktorá bola pravdepodobne poranená neznámym túlavým psom, zdôrazňuje túto potrebu, napriek tomu, že testy boli v tomto prípade negatívne.

29.09.2023 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac august 2023
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac august 2023

28.09.2023 | Stanoviská, tlačové správy

Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách za rok 2022

V roku 2022 bolo analyzovaných 443 vzoriek čerstvého, mrazeného alebo inak spracovaného ovocia a zeleniny, obilia a výrobkov z obilia, olejnín, pochutín, kravského mlieka, bravčového tuku, detskej a dojčenskej výživy. V 230 vzorkách potravín (51,92 %) bol zistený jeden alebo viac druhov rezíduí pesticídov, z uvedeného počtu bolo 11 vzoriek (2,48 %) nevyhovujúcich. Žiadne rezíduá pesticídov (hodnoty pod limit kvantifikácie analytických metód – hodnoty pod LOQ) neboli zistené v 213 vzorkách, čo predstavuje 48,08 %. ...

28.09.2023 | Stanoviská, tlačové správy

Diviaky v intraviláne obce

Diviačia zver je voľne žijúca - poľovná zver a jej obhospodarovanie sa riadi zákonom o poľovníctve, to znamená že loviť, odchytávať alebo ináč manipulovať s takouto zverou môžu len užívatelia poľovných revírov, okrem prípadov nutnej obrany a krajnej núdze...

25.09.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok slepačie vajcia CHEDP.SK.2023.0000955

HIS Vyšné Nemecké odobralo vzorku čerstvých slepačích vajec, krajina pôvodu Ukrajina. Vajcia pochádzajú od výrobcu Yasensvit LTD, Veresneva, 1 Stavyshche, Ukrajina. Cieľová krajina dodaných vajec bola Lotyšsko. Dovozca z UA do LV bol Ovostar Europe; SIA Tīnūžu šoseja 17 LV-5052 Ikšķile.

Vzorka bola odobratá zo zásielky YSV-00000912, CHEDP.SK.2023.0000955, DMT: 03/09/2023 , kde legal limit je 2 µg/kg a výsledok bol 2,6 µg/kg.

22.09.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok slepačie vajcia CHEDP.SK.2023.0000891

HIS Vyšné Nemecké odobralo vzorku čerstvých slepačích vajec, krajina pôvodu Ukrajina. Vajcia pochádzajú od výrobcu Yasensvit LTD, Veresneva, 1 Stavyshche, Ukrajina. Cieľová krajina dodaných vajec bola Lotyšsko. Vzorka bola odobratá zo zásielky YSV-00000861, CHEDP.SK.2023.0000891, DMT: 20/08/2023.

20.09.2023 | Stanoviská, tlačové správy

Vyhodnotenie cielenej kontroly zameranej na kvalitu, označovanie a zdravotnú bezpečnosť zahraničných vín predávaných na Slovensku
Zahraničné vína a najmä ich nízka cena sú už dlhodobo konkurenciou pre slovenské vína. Slovenský zákazník po nich rád siahne, nielen aby spoznával vína z iných, krajín, ale aj kvôli ich cenovej dostupnosti. Ako je to s kvalitou zahraničných vín, ktoré majú prevahu na našom trhu, zisťovali inšpektori oddelenia kontroly vína Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

19.09.2023 | Stanoviská, tlačové správy

Oznámenie o začatí jesennej kampane 2023 orálnej vakcinácie líšok proti besnote
V dňoch od 9. októbra do 27. októbra bude prebiehať štyridsiata ôsma kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote leteckou pokládkou na území Slovenskej republiky spolufinancovaná Európskou úniou.

4.9.2023 | Stanoviská, tlačové správy

Obnovenie vývozu živých zvierat do Turecka

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) oznamuje, že s ohľadom na predpokladaný vývoj vonkajších teplôt na bulharsko – tureckej hranici ruší pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka s účinnosťou od 6. septembra 2023.

15.08.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok Kurací stehenný plátok chladený,Med lesný a kuracie stehenné plátky

V rámci cielenej kontroly potravín vykonala RVPS Rimavská Sobota kontroly výrobkov Kurací stehenný plátok chladený,Med lesný a kuracie stehenné plátky

14.08.2023 | Stanoviská, tlačové správy

Povinnosti pri dovoze kukuričnej krupice, pšeničnej múky, pšeničnej krupice, sójového a slnečnicového oleja z Ukrajiny

Z dôvodu zvýšeného množstva dovozu kukuričnej krupice, pšeničnej múky, pšeničnej krupice, sójového a slnečnicového oleja, Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ďalej len „ŠVPS SR“) informuje prevádzkovateľov, ktorí dovážajú predmetné potraviny z Ukrajiny o povinnosti podľa § 7b ods. 1 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v zmení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o potravinách“).......Čítať ďaľej

08.08.2023 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac júl 2023
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac júl 2023

08.08.2023 | Stanoviská, tlačové správy

Pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka – pokračovanie opatrenia

Od 13. júla 2023 bolo opatrením Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky nariadené dočasné pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka. Vývoj poveternostnej situácie v oblastiach transportu zvierat, predovšetkým v mieste výstupu zvierat z EÚ a vstupu do Turecka je pravidelne hodnotený expertmi ŠVPS SR.

Vzhľadom na vývoj situácie a dlhodobejšie predpovede vonkajších teplôt na prepravnej trase v najbližšom období  zostáva predmetné opatrenie aj naďalej v platnosti.

07.08.2023 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac jún 2023
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac jún 2023

07.08.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok Kukuričná krupica

V rámci cielenej kontroly potravín pri importe vykonala RVPS Prešov odber vzorky výrobku Kukuričná krupica

Analyzovaná vzorka nie je v zhode s Nariadením Komisie (EÚ) 2023/915 z 25. apríla 2023 o maximálnymi limitoch pre niektoré kontaminanty v potravinách, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1881/2006 pre prekročenie maximálneho limitu mykotoxínu deoxynivalenolu. Nameraná hodnota: 1583 µg/kg – ppb a 1032 µg/kg – ppb, limit: 750 µg/kg – ppb....

04.08.2023 | Stanoviská, tlačové správy

Ochrana voľne žijúcich zvierat používaných v cirkusoch
Púťové atrakcie„ alebo cirkusy“, v ktorých vystupujú divoké zvieratá, čoraz viac priťahujú pozornosť nielen odborníkov ale hlavne širokej verejnosti v oblasti ochrany zvierat.

21.07.2023 | Výskyt aviárnej influenzy

Informácie o vtáčej chrípke u iných druhov
Národný kontaktný bod v Poľsku 27. júna 2023 informoval Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) o nezvyčajných úmrtiach mačiek v celej krajine. K 11. júlu bolo laboratórne testovaných 47 vzoriek od 46 mačiek a jedného karakala chovaného v zajatí, z ktorých 29 (62%) bolo pozitívnych na vtáčiu chrípku (H5N1). Uvádza sa, že štrnásť mačiek bolo utratených a ďalších 11 uhynulo, pričom posledný úhyn bol hlásený 30. júna.... ..

11.07.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok Ľudová pečeňová saláma

V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Senec v prevádzke Billa, Slnečnicová 5694, 900 27 Bernolákovo, odber vzorky výrobku Ľudová pečeňová saláma 0,400 kg, šarža 451125060L, dátum spotreby 2.6.2023, výrobca Kostelecké uzeniny a.s., Kostelec 60, 588 61 Kostelec, schvaľovacie číslo výrobcu CZ318ES.

Vo vyšetrovanej vzorke bola zistená prítomnosť mliečnych proteínov, ktoré neboli uvedené v zložení výrobku. Výrobok je už po dátume spotreby...

10.07.2023 | Stanoviská, tlačové správy

Dočasné pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky príslušná podľa § 6 ods. 2 písm. ac) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov vydala dňa 10. 07. 2023 opatrenie, v ktorom nariaďuje dočasné pozastavenie vývozu živých zvierat do Turecka.

Dôvod: vývoj poveternostnej situácie a výskyt vysokých vonkajších teplôt v juhovýchodnej Európe a s tým súvisiace zaručenie plnenia ustanovení nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy

Platnosť opatrenia: od 13. 07. 2023. Trvanie opatrenia: do odvolania.

6.07.2023 |

Pohotovostné cvičenie NÁKAZA 2023 Heroltovice, Česká republika
Na základe pozvania hlavného veterinárneho lekára ČR – MVDr. Zbyňka Semeráda (ústredného riaditeľa Státní veterinární správy ČR (SVS ČR)), sa v dňoch 6. – 8. júna 2023 zúčastnil hlavný veterinárny lekár SR, MVDr. Martin Chudý, spolu s ďalšími zástupcami ŠVPS SR, na pohotovostnom cvičení s názvom NÁKAZA 2023 v Heroltoviciach, Olomoucký kraj, ČR.///

3.07.2023 | Správy z kontroly

Výsledky z cielenej kontroly
Výsledky z cielenej kontroly zameranej na prídavok kyseliny sorbovej E 202, ako chemickej stabilizácie, do vín s obsahom zvyškového cukru...

29.06.2023 | Stanoviská, tlačové správy

Preprava hospodárskych zvierat na dlhých cestách počas letných mesiacov
Preprava hospodárskych zvierat na dlhé cesty (nad 8 hodín) počas letných mesiacov v sebe nesie riziko pre prepravované jedince, najmä ak sú vystavené pôsobeniu vysokých vonkajších teplôt v čase, keď sa vozidlá so zvieratami nepohybujú. K týmto situáciám dochádza pri dopravných zápchach na frekventovaných diaľniciach, počas čakania na hraničných priechodoch, colniciach alebo v morských prístavoch pred naložením na plavidlá (najmä pri vývozoch zvierat do tretích krajín)....

29.06.2023 | CAF

posúdenie Správy k naplneniu princípov výnimočnosti
Dňa 4.7.2023 sa bude konať v priestoroch ŠVPS SR na Botanickej č.17, posúdenie Správy k naplneniu princípov výnimočnosti. Zúčastnia sa ho vybraní členovia CAF tímu, ktorí pracovali na princípoch výnimočnosti.

29.06.2023 | Stanoviská, tlačové správy

Súťaž tokaj 2023
V súťaží TOKAJ 2023 sa hodnotilo 480 vín od 128 vinárov

28.06.2023 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac máj 2023
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF

28.06.2023 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac máj 2023
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac máj 2023 formát PDF

20.06.2023 |

Ponukové konanie na odplatný prevod vlastníctva
Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Botanická 17, 842 13 Bratislava ako správca majetku štátu ponúka na predaj.

15.06.2023 | Ponuka voľných pracovných miest

Ponuka voľného pracovného miesta na Odbore kontroly krmív, ekológie a veterinárnej farmácie ŠVPS SR

15.06.2023 | Stanoviská, tlačové správy

Komerčná preprava živých stavovcov má svoje pravidlá
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky sa zaoberá informáciami o preprave niektorých druhov zvierat (najmä akváriových rýb, ale tiež spoločenských zvierat), ale aj iných živočíchov s využitím služieb bežných kuriérskych spoločností, príp. poštových doručovacích služieb pôsobiacich na slovenskom trhu.

12.06.2023 | Stanoviská, tlačové správy

Zlatý pohár Česko Slovenska 2023
Zlatý pohár Česko Slovenska 2023

06.06.2023 | Potvrdený výskyt aviárnej influenzy

Výskyt aviárnej influenzy na Slovensku
Dva nové potvrdené prípady vtačej chrípky na Slovensku.

02.06.2023 | Výročná správa 2022

Výročná správa 2022

23.5.2023 | Potvrdený výskyt aviárnej influenzy

Výskyt aviárnej influenzy na Slovensku – stav od 19.4. do 19.5.2023
Výskyt aviárnej influenzy na Slovensku – stav od 19.4. do 19.5.2023 ...

23.05.2023 | Tlačové správy

Správa z pracovného stretnutia o ochrane zvierat a spolupráci medzi rôznymi organizáciami
Správa z pracovného stretnutia zástupcov občianskych združení, orgánov veterinárnej správy, Policajného zboru a Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach.

18.05.2023

Ponuka na predaj
Ponuka na predaj - ŠKODA Octavia 1,6 Classic. RVPS Michalovce formát PDF (veľkosť 378 kB)

16.05.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok Steaky z tuniaka-hlbokozmrazený, glazúrovaný, bez kosti

Na základe podnetu spotrebiteľa vykonala RVPS Rožňava v predajni Kaufland SR v.o.s., Šafárikova 114/4200, 048 01 Rožňava odber vzorky výrobku „Steaky z tuniaka-hlbokozmrazený, glazúrovaný, bez kosti“, 250 g, DMT: 12.2.2024, výrobná dávka: VN 573/III/010, dodávateľ: EURO FRIGO PRAHA spol. s r.o., Ovčí hájek 2355/68, 158 00 Praha 5, schvaľovacie číslo výrobcu: CZ 11A00429 ES, Česká republika. Krajina pôvodu: Vietnam, oblast výlovu: FAO71, registračné číslo EÚ: DL573. .

15.05.2023 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac apríl 2023
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF

15.5.2023 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac apríl 2023
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac apríl 2023 formát PDF

28.04.2023 | Tlačové správy

Stanovisko ŠVPS SR k prípadu Border kólia na Ceste hrdinov SNP
Stanovisko ŠVPS SR k prípadu Border kólia na Ceste hrdinov SNP

22.04.2023 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac marec 2023
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF

22.4.2023 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac marec 2023
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac marec 2023 formát PDF

17.04.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Zistenie prekročeného obsahu chlórpyrifosu v kontrolovanej vzorke pšenice

V rámci úradnej kontroly potravín odobrala RVPS Komárno v kontrolovanom subjekte Mlyn Kolárovo a.s., Železničný rad 11, 946 03 Kolárovo, úradnú vzorku výrobku Pšenica silo 61, krajina pôvodu: Ukrajina, dovozca A.X. Agroslavinvest s.r.o., Hlavná 1039/1L 900 66 Vysoká pri Morave.

V analyzovanej vzorke bol zistený prekročený obsah chlórpyrifosu 0,026 mg/kg (max. limit 0,01 mg/kg) a jeho použitie nie je v krajinách EÚ povolené.

17.04.2023 | Správy z kontroly

Kontrola kvality, označovania a zdravotnej neškodnosti vína za mesiace január, február a marec 2023

V mesiacoch január až marec ŠVPS SR vykonávala kontrolu v zmysle zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Celkovo bolo vykonaných 145 kontrol, z toho 31 kontrol vo výrobe, 51 kontrol v maloobchodných predajniach sudových vín, 30 kontrol v maloobchodných predajniach, 11 kontrol v zariadeniach spoločného stravovania (ZSS) a 4 kontroly vo veľkoskladoch. Počas mesiacov bolo vykonaných 18 kontrol pri dovoze vína z tretích krajín.....

17.04.2023 | Správy z kontroly

Priebežné výsledky z cielenej kontroly zameranej na prídavok kyseliny sorbovej do vín s obsahom zvyškového cukru.

Počas cielenej kontroly vykonanej v predveľkonočnom období v zmysle Zákona č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov sa inšpektori oddelenia kontroly vína zamerali na predaj sudových, fľašových vín predávaných v maloobchodných prevádzkach, špecializovaných maloobchodných prevádzkach a vo veľkoobchodných skladoch. Inšpektori sa hlavne zamerali na vína s obsahom zvyškového cukru v kvalitatívnych kategóriách vín bez zemepisného označenia, vína s chráneným označením pôvodu (CHOP), prívlastkových vín a tokajských vín....

03.04.2023 | Stanoviská, tlačové správy

Prezentácia slovenských vín a vinárov v Nemecku

Slovenskí vinári tento rok získali na svetovej výstave vín Vinalies Internationales 2023 v Bordeaux 36 zlatých medailí a 6 veľkých zlatých medailí, čo bol rekordne po Francúzsku najvyšší počet ocenení zo všetkých prezentovaných krajín.

Slovenskí vinári tým dosiahli neuveriteľný úspech na svetovej úrovni. Po odznení tejto informácie, zástupcovia nemeckého zväzu podnikateľov spolkovej krajiny Mecklenburg Vorpommern, v zastúpení generálneho riaditeľa Dr. Stefan Rudolph a prezidenta Rotary klubu - Horizonte Rostock Stephan Bastmann, požiadali slovenskú kontrolnú organizáciu pre víno - Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR, ako nezávislú a objektívnu inštitúciu, o prezentáciu kvality slovenských vín v Nemecku.

17.03.2023 | Stanoviská, tlačové správy

Oznámenie o začatí jarnej kampane 2023 orálnej vakcinácie líšok proti besnote
V dňoch od 17. apríla do 5. mája 2023 bude prebiehať štyridsiata siedma kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote leteckou pokládkou na území Slovenskej republiky spolufinancovaná Európskou úniou. ...

17.03.2023 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac február 2023
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF

17.03.2023 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac február 2023
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac február 2023 formát PDF

10.3.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nevyhovujúci výrobok Fazuľa farebná škvrnitá

RVPS Levice odobrala v kontrolovanom subjekte COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo, Ludanská cesta 2967/6A, 934 05 Levice, Supermarket 02-150, ul. Dlhá 613, 935 32 Kalná nad Hronom úradnú vzorku výrobku Fazuľa farebná škvrnitá veľká veľkosť balenia 0,4kg, vzorkované množstvo 4,4 kg, veľkosť odobratej vzorky 3 ks/ 1,2 kg, krajina pôvodu: Čína, označenie dávky: L:H-2720, doba min. trvanlivosti 03.11.2023, výrobca/PD: KRUP s.r.o., Švermova 45, 974 04 Banská Bystrica na stanovenie kontaminantov- chemické prvky....

V analyzovanej vzorke bol zistený prekročený obsah kadmia 0,075 mg/kg (max. limit 0,04 mg/kg) čo NIE JE V SÚLADE s Nariadením Komisie (ES) č.1881/2006 z 19.  decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách v znení neskorších predpisov v kontrolovanom znaku Kadmium.

21.2.2023 | Besnota

Besnota
Informácie o Besnote sú aktualizované.

23.02.2023 |

Ponukové konanie na odplatný prevod vlastníctva
Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice vyhlasuje ponukové konanie na odplatný prevod vlastníctva nevymedzeného hnuteľného majetku štátu, a to: osobný automobil zn. Škoda FABIA 6Y SEDAN .... formát PDF

22.02.2023 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac január 2023
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF

22.02.2023 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac január 2023
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac január 2023 formát PDF

21.2.2023 | Besnota

Zmeny v súvislosti s premiestňovaním vnímavých mäsožravých zvierat na besnotu.

Štátna veterinárna a potravinová správa SR sprísnila v Národnom programe eradikácie besnoty na Slovensku na roky 2022 – 2023 podmienky premiestňovania mäsožravých zvierat. Zmeny (DOC)

20.2.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Plány eradikácie nákaz a Pohotovostné plány 2023
Aktuálne eradikačné a pohotovostné plány na rok 2023 sú dostupné v Dokumentoch na stiahnutie.

9.2.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nájdený úlomok skla v detskej mliečnej kaše Holle
RVPS Bratislava – mesto vykonala úradnú kontrolu potravín u prevádzkovateľa internetového predaja Bioland For You, s.r.o., Tehelná 3, 902 01 Pezinok ...

1.2.2023 | Potvrdený výskyt aviárnej influenzy

Výskyt aviárnej influenzy na Slovensko – stav 1.2.2023
V termíne od 27.1.2023 do 1.2.2023 boli potvrdené nasledovné prípady výskytu aviárnej influenzy ( vtáčej chrípky) na Slovensku ...

27.1.2023 | Potvrdený výskyt aviárnej influenzy

Výskyt aviárnej influenzy na Slovensko – stav 27.1.2023
V dňoch 21-27.1.2023 potvrdené pozitívne výsledky. Voľne žijúce vtáctvo. 1. Obec Jakubov- potvrdenie choroby u labute veľkej – vystavenie protokolu dňa 23.01.2023 ( genotypizácia H5N1) ...

27.1.2023 | Informácie pre spotrebiteľov

Nebezpečné jednorazové elektronické cigarety a E-liquid
Nebezpečné výrobky nepotravinové charakteru ...

19.01.2023 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie úradnej kontroly potravín predávaných na diaľku z hľadiska dodržiavania pravidiel chráneného označovania
Na základe zvýšeného záujmu spotrebiteľov SR nakupovať potraviny cez internet boli vykonané u prevádzkovateľov internetového obchodu v mesiacoch november až december 2022 cielené kontroly v zmysle zákona NR SR o potravinách č.152/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov zamerané na overenie dodržiavania pravidiel chráneného označovania. ... formát PDF

17.1.2023 | Potvrdený výskyt aviárnej influenzy

Informačný materiál pre verejnosť (PDF)
Slovenská republika potvrdila prvý výskyt v sezóne 2022-2023 17.1.2023. Pravidelná aktualizácia počtu prípadov u hydiny/vtákov držaných v zajatí a voľne žijúceho vtáctva na stránke ŠVPS SR.

17.1.2023 | Potvrdený výskyt aviárnej influenzy

Výskyt vtáčej chrípky v SR v chove hydiny
Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo dňa 17.01.2023 pozitívny výsledok vyšetrenia na vtáčiu chrípku v Slovenskej republike v drobnochove hydiny. Sekvenáciou potvrdený kmeň je H5N1, ktoré momentálne cirkulujú v Európe. Uvedený serotyp prejavuje vysokú virulenciu , čo sa prejavuje rýchlym priebehom nákazy a masívnym úhynom ...

12.01.2023 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac december 2022
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF

12.01.2023 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac december 2022
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac december 2022 formát PDF

12.01.2023 | Správy z kontroly

Správa z Cielenej kontroly č. 23/263 Vianoce 2022
Správa z Cielenej kontroly č. 23/263 Vianoce 2022 formát PDF

4.1.2023 | Besnota

Výskyt besnoty na území SR – aktuálny stav ku dňu 4.1.2023
Dňa 02.01.2023 potvrdilo Národné referenčné laboratórium vo Zvolene pozitívny výsledok na besnotu u líšky hrdzavej uhynutej a nájdenej v PR Rebjaková, KÚ Rovné nad Udavou. Obec sa nachádza v 10 km vymedzenom území ktoré sa vytýčilo v súvislosti s pozitívnym prípadom u jazveca zo dňa 30.9.2022 ( obec Jabloň, okr. Humenné). ...

Staršie novinky