Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Archív noviniek rok 2022

Základné informácie
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy v zmysle zákona NR SR č.39/2007 Z.z. Národnej rady SR o veterinárnej starostlivosti a na úseku potravinového dozoru v zmysle zákona NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Informácie pre spotrebiteľov ohľadne bezpečnosti potravín

02 / 602 57 444

Archív noviniek

29.12.2022 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie výsledkov cielenej kontroly zameranej na pravosť predávaných vinárskych produktov spotrebiteľom
V priebehu od mája do konca septembra bolo celkovo odobratých 78 vzoriek vinárskych produktov, z čoho 31 vzoriek nevyhovovalo (pridanie cukru, vody, geograf. pôvod), čo predstavuje 39,7 % porušenosť. ...formát PDF

22.12.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Med so zistenou prítomnosťou tylozínu
Vzorky medov boli v roku 2022 odobraté v rámci plánovaných odberov jednotlivých Regionálnych veterinárnych a potravinových správ (ďalej len „RVPS“), v rámci podnetov a sťažností a v rámci cielených kontrol vyhlásených Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR ...

22.12.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku mrazené jahody
V rámci úradnej kontroly potravín na trhu vykonala RVPS Dolný Kubín v predajni Billa s.r.o., Na Sihoti 10, 026 01 Dolný Kubín odber vzorky výrobku „Jahody mrazené“, ...

21.12.2022 | Ukrajina

Zrušenie výnimočných podmienok vstupu spoločenských zvierat sprevádzajúcich utečencov z Ukrajiny na územie Slovenska
Zrušenie všetkých výnimočných podmienok nekomerčného vstupu všetkých spoločenských zvierat sprevádzajúcich utečencov z Ukrajiny na územie Slovenska s okamžitou platnosťou.

16.12.2022 | Besnota

Pozitívny prípad besnoty u psa neznámeho pôvodu
Dňa 14.12.2022 v popoludňajších hodinách bol v národnom referenčnom laboratóriu vo Zvolene potvrdený pozitívny prípad besnoty u uhynutého psa. Toho času už prebieha laboratórna genotypizácia vírusu na určenie jeho pôvodu.. Pôvod zvieraťa nie je známy, suka nebola začipovaná a spolu so šteňatami bola odchytená dňa 25.11.2022 priamo na hranici s Ukrajinou v katastri prihraničnej obce Veľké Slemence.

15.12.2022 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac november 2022
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF

15.12.2022 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac november 2022
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac november 2022 formát PDF

15.12.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku

Na základe podnetu spotrebiteľa vykonala RVPS Bratislava v predajni Kaufland SR v.o.s., prevádzka OC Danubia, Panónska cesta 5498/16, 851 01 Bratislava odber vzorky výrobku „Tuniaková nátierka s olivami“, 500g, DS 1.12.2022, výrobca Gastro-Menu-Expres a.s., Konská 199, 739 61 Třínec, Česká republika.

V analyzovanej vzorke bol zistený prekročený obsah histamínu = 1267 mg/kg (max. 28 mg/kg). Dodaná vzorka vo vyšetrovanom ukazovateli nie je v súlade požiadavkami Nariadenia Komisie (EC) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny.

5.12.2022 | Informácie pre majiteľov hovädzieho dobytka

Upozornenie majiteľov hovädzieho dobytka
Upozornenie majiteľov hovädzieho dobytka (HD) na zmenu vekového limitu pre odber vzoriek u HD v rámci monitoringu TSE pre rok 2023.

24.11.2022 | Besnota

Aktualizácia informácie ohľadom výskytu besnoty na Slovensku – stav 22.11.2022
Dňa 30.9.2022 bol na území SR bol potvrdený výskyt besnoty u voľne žijúceho zvieraťa- konkrétne jazveca lesného. Opatrenia ktoré vydala príslušná RVPS Humenné ( výskyt obec Jabloň, okr. Humenné) sú v plnení a ostávajú v platnosti.

18.11.2022 | Živé zvieratá

Podmienky pre ambulantný predaj rýb 2022
Podmienky pre ambulantný predaj rýb

15.11.2022 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac október 2022
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF

15.11.2022 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac október 2022
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac október 2022 formát PDF

28.10.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o stiahnutí výrobku Fidorka z trhu.

Spoločnosť Mondelez Slovakia s.r.o. informovala ŠVPS SR, že pristúpila k stiahnutiu nasledujúceho výrobku z trhu v Českej republike a na Slovensku: Fidorka mliečna s orieškovou náplňou 30 g (EAN 85906273) s dátumom minimálnej trvanlivosti 24. 03. 2023, výrobná dávka OPA4423642 C.

Dôvodom pre stiahnutie výrobku z trhu je skutočnosť, že časť dotknutej šarže je nesprávne označená, a to značením určeným pre iný typ fidorky. Konkrétne došlo na zadnej strane produktu k označeniu ako Fidorka mliečna s kokosom 30 g, hoci sa jedná o fidorku mliečnu s orieškovou náplňou štandardne zabalenú v „zelenej“ fólii s vyobrazeným lieskovým orieškom. Výrobok obsahuje alergény lieskový oriešok a sójovú múku, ktoré nie sú na štítku správne označené.

Spoločnosť o stiahnutí informuje na svojej internetovej stránke.

27.10.2022 |

Odvolanie riaditeľky RVPS Senica
K dnešnému dňu ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (ŠVPS SR) Jozef Bíreš odvolal riaditeľku Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) v Senici. Dôvodom bol zásah NAKA. „Veľmi ma mrzí, že sa takto poškodzuje dobré meno organizácie, ktorá dbá o bezpečnosť potravinového reťazca a zdravie zvierat. Takéto konanie nebudem nikdy tolerovať. Samozrejme poskytnem plnú súčinnosť OČTK,“ uviedol Jozef Bíreš.

Chod RVPS Senica je plnohodnotne zabezpečený a ešte dnes sa novým riaditeľom stal Tomáš Hurban.

26.10.2022 | Správy z kontroly

Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách 2021
Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách 2021. formát PDF

24.10.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Banská Bystrica u ppp Mäsokombinát Nord Svit - podniková predajňa, Kuzmányho 1, 977 01 Brezno, odber vzorky výrobku „Kuracie prsia, chladené“, ...

21.10.2022 | Správy z kontroly

Cielená kontrola zameraná na kvalitu a pretlak oxidu uhličitého v šumivých, perlivých a sýtených vínach
Vyhodnotenie Cielenej kontroly zameranej na kvalitu a pretlak oxidu uhličitého v šumivých, perlivých a sýtených vínach.formát PDF

17.10.2022 | Besnota

Výskyt besnoty v okrese Humenné
Dňa 30.9.2022 bol v katastrálnom území obce Jabloň potvrdený prípad besnoty u jazveca lesného zastreleného so zmenami správania. Regionálna veterinárna a potravinová správa Humenné za ohnisko nákazy vymedzila katastrálne územie obce Jabloň

12.10.2022 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac september 2022
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF

12.10.2022 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac september 2022
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac september 2022 formát PDF

5.10.2022 | Ponuka na predaj

ŠKODA Fabia
Ponuka na predaj - Škoda Fabia, RVPS Zvolen formát PDF

29.9.2022 | Ukrajina

Zmena podmienok nekomerčného vstupu spoločenských zvierat sprevádzajúcich utečencov z Ukrajiny na územie Slovenska od 1.októbra 2022
Upravujú sa podmienky nekomerčného vstupu spoločenských zvierat sprevádzajúcich utečencov z Ukrajiny na územie Slovenska nasledovne: ...

22.9.2022 | Ponuka na predaj

ŠKODA Fabia
Ponuka na predaj - Škoda Fabia, RVPS Rimavská Sobota formát PDF

21.9.2022 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie - Cielené kontroly zamerané na preverenie bezpečnosti a kvality potravinárskej pšenice a pšeničnej múky v SR
Vyhodnotenie - Cielené kontroly zamerané na preverenie bezpečnosti a kvality potravinárskej pšenice a pšeničnej múky v SR. formát PDF

21.09.2021 | Stanoviská, tlačové správy

Oznámenie o začatí jesennej kampane 2022 orálnej vakcinácie líšok proti besnote
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky oznamuje, že v dňoch od 5. do 28. októbra 2022 bude prebiehať štyridsiata šiesta kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote leteckou pokládkou na území ...

19.9.2022 | Stanoviská a oznámenia

Štátna veterinárna a potravinová správa získala certifikát „Efektívny používateľ modelu CAF“ ( „Effective CAF User“)
Štátna veterinárna a potravinová správa SR získala ako prvá z organizácií MPRV SR certifikát „Efektívny používateľ modelu CAF“ ( „Effective CAF User“), ktorý ...

19.9.2022 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac august 2022
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF

19.9.2022 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac august 2022
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac august 2022 formát PDF

14.9.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Michalovce v predajni GVP spol. s.r.o., diskontný sklad potravín, Močarianska 6521/16, 071 01 Michalovce odber vzorky výrobku „Mandarinkový kompót v sladkom náleve Falani, 314 ml“, ...

24.8.2022 | Ponuka na predaj

ŠKODA OCTAVIA
Ponuka na predaj - ŠKODA OCTAVIA 1.6 FSI Elegance, RVPS Prešov formát PDF (veľkosť 198 kB)

16.8.2022 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie cielených kontrol zameraných na slovenské a zahraničné vína
Vyhodnotenie cielených kontrol zameraných na kvalitu, označovanie, zdravotnú bezpečnosť, autenticitu slovenských a zahraničných vín plnených na Slovensku. formát PDF

16.8.2022 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac júl 2022
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF

16.8.2022 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac júl 2022
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac júl 2022 formát PDF

16.8.2022 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac jún 2022
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF

28.7.2022 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac jún 2022
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac jún 2022 formát PDF

25.7.2022 | Ponuka na predaj

ŠKODA FABIA
Ponuka na predaj - ŠKODA FABIA 1,4, 6Y, Hatchback - RVPS Humenné formát PDF (veľkosť 198 kB)

27.7.2022 | CAF

Hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF
Dňa 03.08.2022 na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR, Botanická 17, Bratislava sa bude konať hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF za účasti členov CAF tímu, zainteresovaných strán a externých hodnotiteľov Ing. Pavel Večeřa, Ing. Jana Štefánková, PhD. a zástupcu ÚNMS SR Mgr. Mgr. Nikoleta Majorová.

21.7.2022

Kampaň Zastavme africký mor ošípaných

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) dnes v spolupráci s Národným kontaktným bodom pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA (NKB EFSA) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), spustil na Slovensku druhý ročník kampane Zastavme africký mor ošípaných.

Kampaň tento rok cieli najmä na poľovníkov a veterinárnych lekárov. EFSA pripravila podporné materiály ku kampani (príspevky na sociálne siete, plagáty), ktoré sú voľne dostupné v rámci kampaňového webu na stiahnutie a ďalšie šírenie. Viac informácií nájdete na webovej stránke MPRV SR

24.6.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Trebišov v predajni potravín Alica Kosztyuová KORAL, Kvetná 11, 076 83 Svätuše, odber vzorky výrobku „KINGA základ na fašírky 500g KINGA“, ...

21.6.2022 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac máj 2022
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF

21.6.2022 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac máj 2022
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac máj 2022 formát PDF

17.6.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Žilina v predajni METRO Cash & Carry SR, s.r.o., Prielohy 1, 010 07 Žilina odber vzorky výrobku „Marhule lúpané polené v sladkom náleve“ ...

17.6.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Banská Bystrica v predajni spoločnosti Mäsokombinát NORD SVIT s.r.o., ul. 29. Augusta 22, 974 01 Banská Bystrica, odber vzorky výrobku „Kuracie prsia“ ...

8.6.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Zvolen u ppp INMEDIA spol. s.r.o. – mraziarenský sklad, Jesenského 1486, 960 01 Zvolen, odber vzorky výrobku „Kuracie stehno bez kože a bez kosti, ...

31.5.2022 | Výročná správa a verejný odpočet za rok 2021

Oznam o konaní verejného odpočtu výročnej správy za rok 2021

Verejný odpočet výročnej správy Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR za rok 2021
Termín konania: 27. máj 2022 (piatok)
Miesto konania: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičová 12, Bratislava zasadacia miestnosť č. 305 na 3. poschodí.

Časový harmonogram odpočtu:
Začiatok: 9.00h
Predpokladané ukončenie: 10.30h

Verejný odpočet je limitovaný časovým harmonogramom, preto ak po uplynutí časového limitu zostanú nezodpovedané otázky zo strany zúčastnených organizácií, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zašle odpovede do 8 pracovných dní v súlade s § 17 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dokument: Výročná správa a verejný odpočet za rok 2021 (formát: PDF, veľkosť: 9,09MB)

17.5.2022 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac apríl 2022
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac apríl 2022 formát PDF

30.5.2022 | Potvrdený výskyt aviárnej influenzy

Vývoj nákazovej situácie vo výskyte vtáčej chrípky na území SR – stav ku dňu 26.5.2022
Dňa 24.5.2022 bol v pôsobnosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Šaľa potvrdený výskyt vysokopatogénnej vtáčej chrípky subypu H5N1 v chove domácej hydiny.

26.05.2022 | Stanoviská, tlačové správy

Školenie k Externej spätnej väzbe modelu CAF

Dňa 12.4 – 13.4.2022 sa konalo dvojdňové školenie k Externej spätnej väzbe modelu CAF, ktorého obsahom boli aj piliere, podstata, ciele a princípy ESV. Školenia sa zúčastnili členovia CAF tímu so školiteľom Ing. Némethom a garantom modelu CAF prof. Bírešom a metodičkou PhDr. Miroslavou Tóthovou.

V rámci pracovných skupín boli prekonzultované a prediskutované identifikované existujúce dokumenty k jednotlivým opatreniam, ktoré sú predmetom podrobnej analýzy už existujúcich cieľov organizácie. Prebehla diskusia už vypracovaného opatrenia vízie organizácie opatrenie č.1 ,za účelom vypracovania a stanovenia strategických cieľov. - Pracovná skupina pri opatrení č.8 – diskutovala ku kľúčovým faktorom, v rámci ktorých určila tri základné oblasti spoločenskej zodpovednosti a to oblasť ekonomickú , environmentálnu a sociálnu. - V oblasti na odbore informatiky ŠVPS SR, sa realizovali konzultácie za účelom zvolenia vhodného IKT platformy na realizáciu ,monitorovanie a následného vyhodnocovania prieskumov spokojnosti zákazníkov, občanov. Výstupom rokovaní je pracovný materiál na prerokovanie na vedení organizácie. - Pre naplnenie opatrenia č.4 – vypracovanie návrhu postupu na mapovanie procesov organizácie – s členmi pracovnej skupiny identifikácia pracovných pozícii pre zabezpečenie úloh vyplývajúcich z daného opatrenia- nástroje metódy mapovania procesov vo verejnej správe – zhodnotenie. 

 Podľa harmonogramu implementácie modelu CAF sa pripravujeme na hodnotenie Externej spätnej väzby v nadväznosti na výsledky samohodnotenia a plnenia akčného plánu zlepšovania je naším cieľom získať titul Efektívny používateľ modelu CAF.

23.05.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Rimavská Sobota v predajni Milk-Agro spol. s.r.o., Rimava 73, 979 01 Rimavská Sobota, odber vzorky výrobku „Instantná rezancová polievka s kuracou pikantnou príchuťou“ 60g, dehydratovaný výrobok, šarža 30 10 21 2 8, dovozca: THYMOS s.r.o., Popradská 518, 059 52 Veľká Lomnica.

V analyzovanej vzorke bola PCR metódou detegovaná DNA alergénu zeler, ktorého prítomnosť nebola uvedená na obale výrobku.

17.5.2022 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac apríl 2022
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF

13.05.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Liptovský Mikuláš v predajni mäsa a mäsových výrobkov, Bystrická cesta 5649/4A, 34 01 Ružomberok, odber vzorky výrobku „Vidiecka tlačenka“,...

09.05.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Liptovský Mikuláš vo veľkosklade Fruktal s.r.o., Palugyayho 896, 031 01 Liptovský Mikuláš odber vzorky výrobku „Petržlen“, ...

3.5.2022 | Správy z kontroly

Správa z cielenej kontroly Veľká noc 2022 č. 216
Správa z cielenej kontroly Veľká noc 2022 č. 216 formát PDF(veľkosť 158kB)

28.04.2022 | Stanoviská, tlačové správy

Usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vo veci označovania zložiek v potravinách v súvislosti s nedostatkom surovín (vojnový konflikt na Ukrajine)
V súvislosti s krízou na Ukrajine, ktorá spôsobuje ťažkosti pri zabezpečovaní niektorých surovín pri výrobe potravín, dochádza k nahradzovaniu niektorých surovín inými surovinami. V niektorých prípadoch prevádzkovatelia potravinárskych podnikov nedokážu reagovať na aktuálnu situáciu okamžitou zmenou obalov. ...

20.4.2022 | RVPS Trnava

Detašované pracovisko v Hlohovci
Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava oznamuje, že na základe uzatvorenia mosta do mesta Hlohovec zriadila detašované pracovisko aj v meste Hlohovec v Dome služieb na prvom poschodí na adrese Nám. sv. Michala 16 pre jednoduchšie vybavovanie administratívnych vecí a vzoriek. Detašované pracovisko v Šulekove zostáva taktiež v prevádzke.

14.4.2022 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac marec 2022
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac marec 2022 formát PDF

14.4.2022 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac marec 2022
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF(veľkosť 772kB)

13.04.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Ferrero rozširuje zoznam sťahovaných výrobkov kinder vyrobených v Belgicku
S okamžitou platnosťou sa sťahujú z českého a slovenského trhu všetky výrobky uvedené na doplnenom zozname. Na všetky ostatné výrobky z portfólia Ferrero, vrátane ostatných produktov značky Kinder, teda aj Kinder Surprise 20 g, ktoré neboli vyrobené v Belgicku, sa toto stiahnutie nevzťahuje. Produkty z belgickej továrne, ktorých sa stiahnutie týka....

06.04.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Informácia o sťahovaní vybraných dávok výrobkov Kinder spoločnosťou Ferrero z trhu
Spoločnosť Ferrero Česká s.r.o., ktorá je distribútorom výrobkov Ferrero pre slovenský trh informovala ŠVPS SR o dobrovoľnom sťahovaní niektorých dávok výrobkov Kinder v Českej republike a na Slovensku. Spoločnosť zároveň odporúča spotrebiteľom, aby uvedené výrobky v prípade, ak ich už zakúpili, nekonzumovali. ...

05.04.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V Systéme RASFF na portáli EK sú zatiaľ spomenuté krajiny, v ktorých sa vyskytli prípady nákazy salmonelou. Írske orgány pre bezpečnosť potravín zverejnili informáciu, že výrobky Kinder Surprise 20g and Kinder Surprise 20g x3 s dátumom minimálnej trvanlivosti medzi 11. júlom 2022 a 7. októbrom 2022, vyrobené v Belgicku sú spoločnosťou Ferrero sťahované z trhu. ...

28.3.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Martin v predajni Lidl, Komenského 10029/20, 036 01 Martin odber vzorky výrobku ,,Biela fazuľa“ ...

25.3.2022 | Eradikačné programy, metodické pokyny, chovateľské programy

Eradikačné programy, metodické pokyny, chovateľské programy
Eradikačné a pohotovostoné programy pre rok 2022

23.3.2022 | VŽP, Rezíduá, Monitoringy, Farmácia, Krmivá

Informácia pre majiteľov/ držiteľov spoločenských zvierat a zákonné možnosti ich odstránenia po úhyne
Vlastník zvierat, držiteľ zvierat a pôvodca vedľajší živočíšny produkt (ďalej len „VŽP“) VŽP je povinný zabezpečiť odstránenie VŽP, ktoré vzniknú v súvislosti s jeho činnosťou alebo v jeho prevádzkarni tak, aby sa zabránilo šíreniu chorôb zvierat a zoonóz a je povinný dodržiavať požiadavky uvedené v nariadení (ES) č.1069/2009 a § 29 ods.5 zákona č. 39/2007 Z. z. ...

22.3.2022 | Ukrajina

Organizované presuny spoločenských zvierat z Ukrajiny na územie Slovenska počas výnimočnej situácie
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky s prihliadnutím na rozhodnutie ostatných členských štátov a pre zníženie rizika zavlečenia besnoty na územie Slovenska nepovoľuje ...

21.3.2022 | Brexit

Nové kontroly dovozu živočíšnych produktov
OD JÚLA 2022 SA ZAVÁDZAJÚ CERTIFIKÁCIE, DOKLADOVÉ, ID A FYZICKÉ KONTROLY PRE ŽIVOČÍŠNE PRODUKTY Z EURÓPSKEJ ÚNIE (EÚ) DO VEĽKEJ BRITÁNIE (GB) Radi by sme Vás informovali o verejných webinároch ohľadom nových požiadaviek dovozných kontrol živočíšnych produktov do Veľkej Británie, ktoré prídu do platnosti od 1. júla 2022. Webináre zastrešuje DEFRA (Ministerstvo životného prostredia, potravinárstva a vidieka Veľkej Británie).

21.3.2022 | Ukrajina

Presun spoločenských zvierat pochádzajúcich z Ukrajiny do Veľkej Británie
Psy, mačku a fretky z Ukrajiny možno prepraviť do Veľkej Británie bez potreby karantény, pokiaľ spĺňajú pravidlá cestovania so spoločenskými zvieratami ...

17.3.2022 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac február 2022
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac február 2022 formát PDF

17.3.2022 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac február 2022
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF(veľkosť 572kB)

17.3.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Košice-mesto u ppp Supermarket Fresh s.r.o., Strojárenska 11, 040 01 Košice, odber vzorky výrobku „Prsia kuracie bez kosti a kože chladené“ ...

11.3.2022 | Živé zvieratá

Veterinárne podmienky vstupu koní pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenska z dôvodu výnimočnej situácie
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) stanovuje z dôvodu výnimočnej situácie na Ukrajine podmienky vstupu pre kone pôvodom z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky. ...

10.03.2021 | Stanoviská, tlačové správy

Oznámenie o začatí jarnej kampane 2022 orálnej vakcinácie líšok proti besnote
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky oznamuje, že v dňoch od 4. apríla do 25. apríla 2022 bude prebiehať štyridsiata piata kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote leteckou pokládkou na území Slovenskej republiky spolufinancovaná Európskou úniou. ...

10.3.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Oznámenie o zistení nevyhovujúceho výrobku
V rámci úradnej kontroly potravín vykonala RVPS Dolný Kubín u ppp Rastislav Gonšenica - RAGON, Miestneho priemyslu 570, 029 01 Námestovo odber vzorky výrobku „Dubový kabanos“ ...

7.3.2022 | Informácie pre spotrebiteľov

Bezpečné rozmrazovanie potravín
Mrazené potraviny môžu obsahovat baktérie, ktoré sa môžu po rozmrazení množit a spôsobit alimentárne ochorenie. Správne postupy rozmrazovania znižujú riziko chorôb z potravín a obmedzujú plytvanie potravinami. Ak chcete bezpecne rozmrazit mrazené potraviny, postupujte podla nasledujúcich rád. ... (PDF, 270Kb)

4.3.2022 | Živé zvieratá

Výnimočné okolnosti vstupu do EÚ cez Slovenskú republiku so spoločenskými zvieratami sprevádzajúcimi utečencov z Ukrajiny
V dôsledku ruskej invázie na Ukrajine využíva EÚ a Slovensko špeciálnu výnimku nariadenia 2013/576, čo znamená, že spoločenské zvieratá, ...

1.3.2022 | Dokumenty na stiahnutie

Výnimočné okolnosti vstupu na Slovensko so spoločenskými zvieratami sprevádzajúcimi občanov EÚ vracajúcich sa z Ruska
Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS) pri prijímaní takýchto spoločenských zvierat postupuje podobne ako v prípade ukrajinských utečencov a povoľuje nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat na územie SR sprevádzajúcich občanov EÚ vracajúcich sa z Ruska, ktoré nespĺňajú podmienky platnej legislatívy.
Títo občania by mali kontaktovať ŠVPS za účelom upresnenia podmienok izolácie spoločenského zvieraťa v mieste určenia/ mieste pobytu, pokiaľ nebudú splnené príslušné podmienky (označenie mikročipom, platná vakcinácia proti besnote). Môžete nás kontaktovať prostredníctvom rovnakej e-mailovej adresy, ktorá slúži na riešenie akejkoľvek situácie súvisiacej s ukrajinsko-ruským konfliktom v súvislosti s premiestňovaním spoločenských zvierat- pets.ua@svps.sk.

21.2.2022 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Stanovisko k usmerneniu Registrácia zvierat bez pôvodu
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“) poskytuje stanovisko k vydanému usmerneniu „Registrácia zvierat bez pôvodu – usmernenie“, zverejnenom na internetových stránkach ŠVPS SR dňa 10. februára 2022. ...

15.2.2022 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Registrovanie a schvaľovanie chovov rýb
Registrovanie a schvaľovanie chovov rýb podľa Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/429 a súvisiacej legislatívy

15.2.2022 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac január 2022
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac január 2022 formát PDF 

15.2.2022 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac január 2022
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF(veľkosť 572kB) 

10.2.2022 | Informácie pre chovateľov hospodárskych zvierat

Registrácia zvierat bez pôvodu – usmernenie.
Registrácia zvierat bez pôvodu – usmernenie. ... Registrácia zvierat bez pôvodu(Formát: PDF, veľkosť: 360kb )

31.1.2022 | Africký mor ošípaných

Intenzívny lov diviačej zveri
Vzhľadom na výskyt afrického moru ošípaných na území Slovenskej republiky v chovoch domácich ošípaných a u diviačej zveri, ktoré predstavuje vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a v súlade s § 6 ods. 5 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nariaďujem všetkým užívateľom poľovných revírov na území SR intenzívny lov diviačej zveri, pričom môžu použiť ... Intenzívny lov diviačej zveri (Formát: PDF, veľkosť: 360kb )

13.1.2022 | Správy z kontroly

Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac december 2021
Správa z úradnej kontroly potravín za mesiac december 2021 formát PDF(veľkosť 566kB) 

13.1.2022 | Správy z kontroly

Vyhodnotenie kontrol počas transportu za mesiac december 2021
Vyhodnotenie kontrol počas transportu formát PDF(veľkosť 572kB) 

11.1.2022 | Potvrdený výskyt aviárnej influenzy

Potvrdené prvé štyri výskyty aviárnej influenzy (AI) v roku 2022 v Slovenskej republike u voľne žijúceho vtáctva
Národné referenčné laboratórium pre vtáčiu chrípku (aviárnu influenzu) vo Zvolene oznámilo dňa 7.1.2022 prvé výskyty vysoko patogénnej vtáčej chrípky (HPAI) u voľne žijúcich vtákov v SR v roku 2022. ...

4.1.2022 | Informácie pre chovateľov spoločenských zvierat a pasy spoločenských zvierat

Desatoro pri výbere psíka
Desatoro pri výbere psíka formát PDF

4.1.2022 | Potvrdený výskyt aviárnej influenzy

Vývoj nákazovej situácie vo výskyte vtáčej chrípky na území SR – stav ku dňu 03.01.2022
V 52. týždni roku 2021 bol na území SR potvrdený výskyt vtáčej chrípky nasledovne. Domáce chovy 2 ohniská – nekomerčné chovy ...

Staršie novinky